Пошук


 
Випуск Назва
 
Том 270, № 258 (2016) ПОНЯТТЯ ТА СУТНІСТЬ ПРАВОВОЇ КУЛЬТУРИ СТУДЕНТІВ Анотація  PDF
А. А. Гусенко
 
Том 246, № 234 (2014) ВИХОВНИЙ ПОТЕНЦІАЛ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ ТА СПОРТУ Анотація  PDF
Артем Сергійович Фатєєв
 
Том 246, № 234 (2014) ЗАЛУЧЕННЯ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ДО ГРОМАДСЬКО-ПЕДАГОГІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ З ФОРМУВАННЯ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ КУЛЬТУРИ УЧНІВ Анотація  PDF
Л. В. Лунгу
 
Том 245, № 233 (2014) КУЛЬТУРА БЕЗПЕКИ ЯК НЕВІД’ЄМНИЙ АТРИБУТ ІСНУВАННЯ СОЦІУМУ Анотація  PDF
Н. В. Кулалаєва
 
Том 246, № 234 (2014) ВИКОРИСТАННЯ ТРЕНІНГУ В ПРОЦЕСІ ФОРМУВАННЯ ВАЛЕОЛОГІЧНОЇ КУЛЬТУРИ МАЙБУТНІХ СОЦІАЛЬНИХ ПРАЦІВНИКІВ Анотація  PDF
Олена Леонідівна Файчук
 
Том 144, № 131 (2010) СЦИЄНТИФІКАЦІЯ ОСВІТНЬОГО СЕРЕДОВИЩА АСПІРАНТУРИ ЯК ОСНОВА ДЕОНТОЛОГІЧНОЇ ПІДГОТОВКИ НАУКОВИХ КАДРІВ Анотація  PDF
Ганна Павлівна Полякова
 
Том 188, № 176 (2012) СУТНІСТЬ ВАЛЕОЛОГІЧНОЇ КУЛЬТУРИ МАЙБУТНІХ СОЦІАЛЬНИХ ПРАЦІВНИКІВ Анотація  PDF
Олена Леонідівна Файчук
 
Том 245, № 233 (2014) АКСІОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ПРОБЛЕМИ ФОРМУВАННЯ ЕМОЦІЙНОЇ КУЛЬТУРИ МАЙБУТНЬОГО ПЕДАГОГА Анотація  PDF
В. В. Денисенко
 
Том 188, № 176 (2012) ФОРМУВАННЯ КУЛЬТУРИ ДІЛОВИХ ВІДНОСИН МОЛОДШИХ СПЕЦІАЛІСТІВ У НАВЧАЛЬНОВИХОВНОМУ ПРОЦЕСІ КОЛЕДЖУ Анотація  PDF
Катерина Василівна Базарова
 
Том 270, № 258 (2016) ВИХОВНИЙ ВПЛИВ МУЗИКИ НА ФОРМУВАННЯ ОСОБИСТОСТІ СТУДЕНТА: ТЕОРЕТИЧНИЙ АСПЕКТ Анотація  PDF
Вей Чже Юань
 
Том 173, № 161 (2011) СУТНІСТЬ І СТРУКТУРА КУЛЬТУРИ ДІЛОВИХ ВІДНОСИН СТУДЕНТІВ КОЛЕДЖІВ Анотація  PDF
Катерина Василівна Базарова
 
Том 136, № 123 (2010) ШЛЯХИ ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ КУЛЬТУРИ МАЙБУТНІХ СОЦІАЛЬНИХ ПРАЦІВНИКІВ В УМОВАХ УНІВЕРСИТЕТУ Анотація  PDF
Вікторія Михайлівна Гусак
 
Том 209, № 197 (2012) Ретроспективний аналіз формування культурних традицій, культури спілкування і їх взаємовпливи на становлення культурної ідентичності студента в полікомунікативному українському суспільстві Анотація  PDF
Олена Вікторівна Кунашенко
 
Том 173, № 161 (2011) ПОЛІТИЧНА СОЦІАЛІЗАЦІЯ КУРСАНТІВ ВИЩИХ МОРСЬКИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ І-ІІ РІВНІВ АКРЕДИТАЦІЇ В КОНТЕКСТІ СТАНОВЛЕННЯ В УКРАЇНІ ГРОМАДЯНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА Анотація  PDF
Олена Іванівна Ковнір
 
Том 136, № 123 (2010) МОТИВАЦІЇ, ПЕРЕКОНАННЯ ТА ПОВЕДІНКА УКРАЇНСЬКИХ І АМЕРИКАНСЬКИХ СТУДЕНТІВ БАКАЛАВРАТУ ЩОДО НОРМ АКАДЕМІЧНОЇ КУЛЬТУРИ Анотація  PDF
Володимир Вікторович Ромакін
 
Том 270, № 258 (2016) ЄДНІСТЬ ДИСТАНЦІЙНИХ ФОРМ НАВЧАННЯ І НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ: РОЗШИРЕННЯ МОЖЛИВОСТЕЙ СУЧАСНОЇ УНІВЕРСИТЕТСЬКОЇ СИСТЕМИ ОСВІТИ Анотація  PDF
О. П. Мещанінов
 
Том 173, № 161 (2011) МІСЦЕ КОМУНІКАТИВНОЇ КУЛЬТУРИ В ПРОФЕСІЙНО-ПЕДАГОГІЧНІЙ ПІДГОТОВЦІ МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ Анотація  PDF
Наталя Борисівна Путіловська
 
Том 215, № 203 (2013) Етика та культура ділових відносин молодших спеціалістів як фактор професіоналізму Анотація  PDF
Катерина Василівна Базарова
 
Том 269, № 257 (2016) ВИХОВАННЯ ГЕНДЕРНОЇ КУЛЬТУРИ В ДІТЕЙ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ ЗАСОБАМИ НАРОДНОЇ ГРИ Анотація  PDF
Н. В. Клименюк, Н. І. Субота
 
Том 158, № 146 (2011) КУЛЬТУРА ДІЛОВИХ ВІДНОСИН МОЛОДШИХ СПЕЦІАЛІСТІВ ЯК ЗАПОРУКА ВЗАЄМОРОЗУМІННЯ І СПІВПРАЦІ Анотація  PDF
К. Базарова
 
Том 215, № 203 (2013) Особливості застосування інноваційних технологій у процесі формування культури професійного спілкування майбутніх учителів іноземних мов Анотація  PDF
Сергій Володимирович Яблоков
 
Том 269, № 257 (2016) ПРОФЕСІЙНА ПІДГОТОВКА МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ МАТЕМАТИКИ ЯК ОБ’ЄКТ ТЕОРЕТИЧНОГО АНАЛІЗУ Анотація  PDF
А. О. Теплицька
 
Том 153, № 141 (2011) РИСУНОК ЯК КУЛЬТУРОЛОГІЧНЕ ЯВИЩЕ Анотація  PDF
Юрій Андрійович Макушин
 
Том 251, № 239 (2014) ДОСВІД ОЗДОРОВЛЕННЯ ШКОЛЯРІВ У РОСІЙСЬКІЙ ІМПЕРІЇ (кінець ХІХ – початок ХХ ст.) Анотація  PDF
В. А. Вербицький
 
Том 269, № 257 (2016) ХАРАКТЕРИСТИКА БАЗОВИХ ПОНЯТЬ (КУЛЬТУРА, БЕЗПЕЧНА ПОВЕДІНКА, БЕЗПЕКА) У ФОКУСІ ТРАДИЦІЙНИХ ДИСЦИПЛІН ЕКОЛОГІЧНОГО СПРЯМУВАННЯ В УНІВЕРСИТЕТІ Анотація  PDF
Л. І. Малинівська
 
1 - 25 з 37 результатів 1 2 > >> 

Пошукові нотатки:

  • Пошукові терміни незалежні від регістру
  • Слова загального вжитку ігноруються
  • За замовчуванням повертаються лише ті статті, які містять всі терміни запиту (тобто застосовується оператор AND)
  • Для того, щоб знайти статті, які містять один з термінів, комбінуйте чисельні слова з оператором OR; наприклад, освіта OR навчання
  • Для створення складних пошукових запитів використовуйте дужки; наприклад, архів ((журналів OR конференцій) NOT дисертацій)
  • Для того, щоб шукати цільні пошукові фрази використовуйте лапки; наприклад, "видання відкритого доступу"
  • Виключайте слова, ставлячи перед ними символ - або оператор NOT; наприклад, вибори -президента або вибори NOT президента
  • Використовуйте у термінах символ * як метасимвол, що позначає будь-яку послідовність символів; наприклад, за запитом соці* будуть знайдені документи, що містять слова "соціальний", "соціалістичний", "соціологічний" тощо