Перегляд списку назв робіт


 
Випуск Назва
 
Том 158, № 146 (2011) THE STORYLINE APPROACH – CREATIVE TEACHER-LEARNER COOPERATION IN THE PROCESS OF EARLY FOREIGN LANGUAGE LEARNING Анотація   PDF (English)
М. Materniak
 
Том 188, № 176 (2012) ГОТОВНОСТЬ УЧАСТНИКОВ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА К КРОССКУЛЬТУРНОМУ ВЗАИМОДЕЙСТВИЮ: КРИТЕРИИ КРОССКУЛЬТУРНОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ И ЭТНИЧЕСКОЙ ТОЛЕРАНТНОСТИ Анотація   PDF (Русский)
Анжелика Константиновна Солодкая
 
Том 153, № 141 (2011) IСТОРИЧНI ПЕРЕДУМОВИ СТАНОВЛЕННЯ УНIВЕРСИТЕТСЬКОЇ ПЕДАГОГIЧНОЇ ОСВIТИ У СВIТОВОМУ I НАЦIОНАЛЬНОМУ КОНТЕКСТI Анотація   PDF
Олександр Володимирович Глузман
 
Том 136, № 123 (2010) STAVROS & LOGOS Анотація   PDF
Валерій Малина
 
Том 269, № 257 (2016) «КЛІПОВЕ» МИСЛЕННЯ МОЛОДІ: ДРУГ ЧИ ВОРОГ НАВЧАННЯ? Анотація   PDF
Г. М. Гич
 
Том 215, № 203 (2013) Європейський вимір якості вітчизняної освіти Анотація   PDF
Раїса Олександрівна Гришкова
 
Том 270, № 258 (2016) ЄДНІСТЬ ДИСТАНЦІЙНИХ ФОРМ НАВЧАННЯ І НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ: РОЗШИРЕННЯ МОЖЛИВОСТЕЙ СУЧАСНОЇ УНІВЕРСИТЕТСЬКОЇ СИСТЕМИ ОСВІТИ Анотація   PDF
О. П. Мещанінов
 
Том 136, № 123 (2010) ІМПЛЕМЕНТАЦІЯ ЄВРОПЕЙСЬКИХ ОСВІТНІХ СТАНДАРТІВ У НАВЧАННЯ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ СТУДЕНТІВ НЕФІЛОЛОГІЧНИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ Анотація   PDF
Раїса Олександрівна Гришкова
 
Том 173, № 161 (2011) ІНКЛЮЗИВНЕ НАВЧАННЯ МОЛОДІ З ВАДАМИ ЗОРУ В КОНТЕКСТІ СТАЛОГО РОЗВИТКУ УНІВЕРСИТЕТСЬКОЇ ОСВІТИ Анотація   PDF
Євгенія Володимирівна Горкуша
 
Том 144, № 131 (2010) ІННОВАЦІЙНА ПЕДАГОГІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ У ВИЩІЙ ШКОЛІ: МОДУЛЬНО-КОМПЕТЕНТНІСТНИЙ ПІДХІД Анотація   PDF
Світлана Борисівна Літвінчук
 
Том 188, № 176 (2012) ІННОВАЦІЙНИЙ ВЕКТОР МОДЕРНІЗАЦІЇ ВИЩОЇ ОСВІТИ УКРАЇНИ Анотація   PDF
Ніна Григорівна Батечко
 
Том 209, № 197 (2012) Інноваційний підхід до застосування сучасних інформаційних технологій на заняттях з англійської мови в коледжах та технікумах Анотація   PDF
Олена Вікторівна Олійник
 
Том 215, № 203 (2013) Інститут магістратури в Україні: правові засади функціонування Анотація   PDF
Ніна Григорівна Батечко
 
Том 215, № 203 (2013) Інтеграція змісту самостійної роботи студентів вищого педагогічного навчального закладу в процесі вивчення іноземних мов Анотація   PDF
Надія Олексіївна Герасименко
 
Том 270, № 258 (2016) ІНТЕГРОВАНИЙ ПІДХІД ДО ФОРМУВАННЯ КОМУНІКАТИВНОЇ КУЛЬТУРИ МАЙБУТНІХ ПЕРЕКЛАДАЧІВ Анотація   PDF
К. Г. Завізіон
 
Том 158, № 146 (2011) ІНТЕРАКТИВНЕ НАВЧАННЯ ДОРОСЛИХ У СИСТЕМІ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ПЕДАГОГІЧНОЇ ОСВІТИ Анотація   PDF
С. О. Сисоєва
 
Том 188, № 176 (2012) ІНТЕРНЕТ-РЕСУРСИ ЯК НОВІ ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ У ВИКЛАДАННІ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ Анотація   PDF
Тетяна Миколаївна Біла
 
Том 291, № 279 (2017) ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ ЯК ЗАСІБ ФОРМУВАННЯ ІНДИВІДУАЛЬНИХ СТРАТЕГІЙ НАВЧАННЯ СТУДЕНТІВ-ФІЛОЛОГІВ Анотація   PDF
А. О. Гавриленко
 
Том 153, № 141 (2011) ІНФОРМАЦІЙНА КУЛЬТУРА МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ В КОНТЕКСТІ РОЗВИТКУ ІНФОРМАТИЗАЦІЇ СУСПІЛЬСТВА Анотація   PDF
Олександр Васильович Шестопалюк
 
Том 291, № 279 (2017) ІНФОРМАЦІЙНА ПІДТРИМКА МОНІТОРИНГУ ПРОФЕСІЙНОГО СТАНОВЛЕННЯ СТУДЕНТІВ УНІВЕРСИТЕТУ ЗАСОБАМИ СУЧАСНИХ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ Анотація   PDF
Н. М. Болюбаш
 
Том 173, № 161 (2011) ІНШОМОВНА ПІДГОТОВКА СТУДЕНТІВ НЕФІЛОЛОГІЧНИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ ДО МІЖКУЛЬТУРНОЇ ВЗАЄМОДІЇ Анотація   PDF
Олена Вікторівна Артюхова
 
Том 153, № 141 (2011) ІСТОРІОГРАФІЧНІ АСПЕКТИ ПІДГОТОВКИ НАУКОВИХ І НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНИХ КАДРІВ ВИЩОЇ КВАЛІФІКАЦІЇ В УКРАЇНІ Анотація   PDF
Ірина Юріївна Регейло
 
Том 199, № 187 (2012) Історіографія благодійної діяльності графа Воронцова в АР Крим Анотація   PDF (Русский)
Ілля Олександрович Шелеменцев
 
Том 199, № 187 (2012) ІСТОРІЯ БЛАГОДІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В ТАВРІЙСЬКІЙ ГУБЕРНІЇ У ХIХ – ПОЧАТКУ ХХ СТОЛІТТЯ ЯК ОБ’ЄКТ ДОСЛІДЖЕННЬ А. І. МАРКЕВИЧА Анотація   PDF
А. Н. Хрульов
 
Том 144, № 131 (2010) ІСТОРІЯ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ СОЦІАЛЬНИХ ПРАЦІВНИКІВ ДО ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В УКРАЇНІ Анотація   PDF
Олена Леонідівна Файчук
 
1 - 25 з 378 результатів 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>