Том 270, № 258 (2016)

Зміст

Університетська освіта

ЄДНІСТЬ ДИСТАНЦІЙНИХ ФОРМ НАВЧАННЯ І НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ: РОЗШИРЕННЯ МОЖЛИВОСТЕЙ СУЧАСНОЇ УНІВЕРСИТЕТСЬКОЇ СИСТЕМИ ОСВІТИ PDF
О. П. Мещанінов
СУЧАСНІ ПЕДАГОГІЧНІ ТЕХНОЛОГІЇ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ У СФЕРІ ОСВІТИ В КРАЇНАХ ЧОРНОМОРСЬКОГО РЕГІОНУ PDF
С. В. Сапожников
МЕТОДИЧНІ ПІДХОДИ ЩОДО ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ З ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ PDF
К. О. Кірей
ВИЗНАЧЕННЯ КРИТЕРІЇВ ТА РІВНІВ СФОРМОВАНОСТІ ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ ПРИ ВИВЧЕННІ ДИСЦИПЛІН КОМП’ЮТЕРНОГО ЦИКЛУ PDF
Н. М. Болюбаш
ПОНЯТТЯ ТА СУТНІСТЬ ПРАВОВОЇ КУЛЬТУРИ СТУДЕНТІВ PDF
А. А. Гусенко
ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ СТУДЕНТСЬКОГО САМОВРЯДУВАННЯ У 1964–1979 РР. PDF
К. Г. Трибулькевич
ПРОФЕСІЙНА САМОПІДГОТОВКА ОСОБИСТОСТІ В ЯКОСТІ СУБ’ЄКТА ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ЧЕРЕЗ АСПІРАНТУРУ PDF
О. Бухнієва

ПЕДАГОГІЧНІ ОСНОВИ ПРОФЕСІЙНОГО НАВЧАННЯ СОЦІАЛЬНИХ ПРАЦІВНИКІВ

НЕОБХІДНІСТЬ СТВОРЕННЯ ПРОФІЛАКТИЧНИХ ТА ПСИХОКОРЕКЦІЙНИХ ПРОГРАМ ПОПЕРЕДЖЕННЯ ПРОСТИТУЦІЇ СЕРЕД НЕПОВНОЛІТНІХ PDF
Г. В. Коваль, І. М. Мерненко
ОСОБЛИВОСТІ ТЕХНОЛОГІЇ ПРОЕКТУВАННЯ В СОЦІАЛЬНІЙ СФЕРІ PDF
Т. Б. Костєва
ОБҐРУНТУВАННЯ ПЕДАГОГІЧНИХ УМОВ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ СОЦІАЛЬНИХ ПРАЦІВНИКІВ ДО ПРЕВЕНТИВНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ PDF
С. Ю. Сургова
ФОРМУВАННЯ МОТИВАЦІЇ ДО ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ У ПРОЦЕСІ ПРОФЕСІЙНОЇ РЕАБІЛІТАЦІЇ ЧОЛОВІКІВ, ЗВІЛЬНЕНИХ З ПЕНІТЕНЦІАРНИХ УСТАНОВ PDF
Н. С. Ілларіонова, В. О. Стремецька
КОРЕКЦІЯ ПСИХІЧНИХ СТАНІВ ЧОЛОВІКІВ, ЗВІЛЬНЕНИХ З МІСЦЬ ПОЗБАВЛЕННЯ ВОЛІ, В УМОВАХ НЕДЕРЖАВНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ PDF
Д. І. Сіпович, В. О. Стремецька
КОНЦЕПТУАЛЬНИЙ РОЗВИТОК СФЕРИ ЗАЙНЯТОСТІ СІЛЬСЬКОЇ МОЛОДІ: ПЕДАГОГІЧНИЙ АСПЕКТ PDF
Н. В. Клименюк, А. Г. Курбат
ПРОБЛЕМА ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ ВИПУСКНИКІВ ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ PDF
Н. В. Клименюк, А. І. Високос
ДОСВІД РОЗВИТКУ ФОСТЕРИНГУ У ЗАРУБІЖНИХ КРАЇНАХ PDF
В. О. Стремецька, Ю. Є. Паскарь

ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ПРОФЕСІЙНОГО НАВЧАННЯ У ПРОЦЕСІ ВДОСКОНАЛЕННЯ ТРАДИЦІЙНИХ ДИСЦИПЛІН В УНІВЕРСИТЕТІ

ОПТИМІЗАЦІЯ НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ З ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ У ВНЗ ЗА ДОПОМОГОЮ НОВИХ ОЗДОРОВЧО-РЕКРЕАЦІЙНИХ ЗАСОБІВ PDF
О. В. Дзюбан, М. В. Ісаєнко, О. В. Конопляник
ВИХОВНИЙ ВПЛИВ МУЗИКИ НА ФОРМУВАННЯ ОСОБИСТОСТІ СТУДЕНТА: ТЕОРЕТИЧНИЙ АСПЕКТ PDF
Вей Чже Юань
ОСНОВНІ ПІДХОДИ НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ ПІД ЧАС ПІДГОТОВКИ ВЧИТЕЛІВ В УНІВЕРСИТЕТАХ РЕСПУБЛІКИ МОЛДОВА PDF
О. А. Дербак
ЗМІСТ НАВЧАННЯ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ СТУДЕНТІВ-АГРАРІЇВ PDF
Т. А. Ганніченко
РОЗВИТОК ПЕДАГОГІЧНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ВИКЛАДАЧІВ ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ У СИСТЕМІ МЕТОДИЧНОЇ РОБОТИ: АНАЛІЗ БАЗОВИХ ПОНЯТЬ PDF
Н. В. Петренко
ОСОБЛИВОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ У ПРОЦЕСІ ВИВЧЕННЯ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ PDF
А. А. Гресь, В. Г. Фатєєва
ІНТЕГРОВАНИЙ ПІДХІД ДО ФОРМУВАННЯ КОМУНІКАТИВНОЇ КУЛЬТУРИ МАЙБУТНІХ ПЕРЕКЛАДАЧІВ PDF
К. Г. Завізіон

ВДОСКОНАЛЕННЯ ШКІЛЬНИЦТВА ЯК ПЕРЕДУМОВА ПІДВИЩЕННЯ ЯКОСТІ УНІВЕРСИТЕТСЬКОЇ ОСВІТИ

ЦІЛІ ТА ЗАВДАННЯ ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ ВЧИТЕЛІВ ІНФОРМАТИКИ В КОНТЕКСТІ НЕПЕРЕРВНОЇ ОСВІТИ PDF
О. Г. Захар
КОМУНІКАТИВНІ АСПЕКТИ ФОРМУВАННЯ ОБРАЗУ «Я» ПІДЛІТКІВ У ВІРТУАЛЬНОМУ КОМП’ЮТЕРНОМУ СВІТІ PDF
Д. Л. Пугачов
УРОКИ ОРГАНІЗАЦІЇ РОЗВИТКУ ТЕКСТОТВОРЕННЯ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ PDF
О. В. Компаній