Том 269, № 257 (2016)

Зміст

Університетська освіта

АКАДЕМІЧНА ЧЕСНІСТЬ ЯК ОСНОВА СТАНОВЛЕННЯ МАЙБУТНЬОГО НАУКОВЦЯ PDF
М. М. Букач, Х. А. Жело
ОПТИМІЗАЦІЯ ПОТОКІВ МІЖГАЛУЗЕВОГО БАЛАНСУ PDF
В. Я. Кутковецький
КОУЧИНГ ЯК МЕТОД НАВЧАННЯ СТУДЕНТІВ У КОНТЕКСТІ РЕФОРМУВАННЯ ВИЩОЇ ОСВІТИ УКРАЇНИ PDF
C. П. Шевчук, О. С. Шевчук
СТАТИКА Й ДИНАМІКА МЕРЕЖ ВІДНОСНИХ ІМОВІРНІСНИХ ТА ДЕТЕРМІНОВАНИХ ПОТОКІВ PDF
В. Я. Кутковецький
МАСОВІ ОНЛАЙНОВІ ВІДКРИТІ КУРСИ ЯК ПЕРСПЕКТИВА БЕЗПЕРЕРВНОЇ ОСВІТИ PDF
В. В. Ромакін
УКРАЇНОЗНАВЧА СКЛАДОВА ЗМІСТУ ВИЩОЇ ОСВІТИ PDF
О. Бухнієва
ОБҐРУНТУВАННЯ ЗМІН ПРОФІЛЮ СВІДОМОСТІ СТУДЕНТА-ЕКОЛОГА В ПРОЦЕСІ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ В УНІВЕРСИТЕТІ PDF
І. О. Малюченко

ПЕДАГОГІЧНІ ОСНОВИ ПРОФЕСІЙНОГО НАВЧАННЯ СОЦІАЛЬНИХ ПРАЦІВНИКІВ

СУЧАСНІ ПІДХОДИ ДО ВИЗНАЧЕННЯ ТА КЛАСИФІКАЦІЇ БУЛІНГУ В ШКІЛЬНИХ ПІДЛІТКОВИХ КОЛЕКТИВАХ PDF
Г. В. Коваль, Г. О. Алєксєєнко
Роль дисципліни «Соціальна робота з різними категоріями та групами клієнтів» у формуванні професійної компетентності майбутніх соціальних працівників PDF
Т. С. Попова
РОЛЬ ІМІДЖУ В ПРОФЕСІЇ СОЦІАЛЬНОГО ПРАЦІВНИКА PDF
Т. Б. Костєва
ГОТОВНІСТЬ МАЙБУТНІХ СОЦІАЛЬНИХ ПРАЦІВНИКІВ ДО РОБОТИ З БЕЗДОМНИМИ ГРОМАДЯНАМИ PDF
О. Л. Файчук
ФОРМУВАННЯ ПАТРІОТИЗМУ ТА НАЦІОНАЛЬНОЇ СВІДОМОСТІ ДІТЕЙ ТА МОЛОДІ ЯК СКЛАДОВИХ НАЦІОНАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНСЬКОЇ ДЕРЖАВИ PDF
О. І. Ковнір
«КЛІПОВЕ» МИСЛЕННЯ МОЛОДІ: ДРУГ ЧИ ВОРОГ НАВЧАННЯ? PDF
Г. М. Гич
ТВОРЧІСТЬ ЯК ЗАСІБ ПІДВИЩЕННЯ СОЦІАЛЬНОЇ АКТИВНОСТІ ПЕНСІОНЕРІВ В УМОВАХ «УНІВЕРСИТЕТУ ТРЕТЬОГО ВІКУ» В ПРОЦЕСІ НЕФОРМАЛЬНОЇ ОСВІТИ PDF
Н. В. Клименюк, І. І. Пашкова
ПІДГОТОВКА ВОЛОНТЕРІВ НЕКОМЕРЦІЙНИХ ОРГАНІЗАЦІЙ ДО ЗДІЙСНЕННЯ ФАНДРАЙЗИНГОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ PDF
Т. С. Палічук, В. О. Стремецька

ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ПРОФЕСІЙНОГО НАВЧАННЯ У ПРОЦЕСІ ВДОСКОНАЛЕННЯ ТРАДИЦІЙНИХ ДИСЦИПЛІН В УНІВЕРСИТЕТІ

МЕТОДИЧНІ ЗАСАДИ ВИКОРИСТАННЯ КОМП’ЮТЕРНОГО ТЕСТУВАННЯ ДЛЯ СТУДЕНТІВ НАПРЯМУ ПІДГОТОВКИ «ОБЛІК І АУДИТ» PDF
К. О. Кірей
ХАРАКТЕРИСТИКА БАЗОВИХ ПОНЯТЬ (КУЛЬТУРА, БЕЗПЕЧНА ПОВЕДІНКА, БЕЗПЕКА) У ФОКУСІ ТРАДИЦІЙНИХ ДИСЦИПЛІН ЕКОЛОГІЧНОГО СПРЯМУВАННЯ В УНІВЕРСИТЕТІ PDF
Л. І. Малинівська
ФІЛОСОФСЬКІ, СОЦІОЛОГІЧНІ ТА ПСИХОЛОГІЧНІ ВИТОКИ ПРОБЛЕМИ ВЗАЄМОДІЇ PDF
Ю. С. Устименко
АНАЛІЗ ВІДПОВІДНОСТІ ЗМІСТУ УНІВЕРСИТЕТСЬКОЇ ПІДГОТОВКИ ЕКОЛОГІВ ЩОДО КОНЦЕПЦІЇ СТАЛОГО РОЗВИТКУ ЦИВІЛІЗАЦІЇ PDF
Г. В. Нєпєіна

ВДОСКОНАЛЕННЯ ШКІЛЬНИЦТВА ЯК ПЕРЕДУМОВА ПІДВИЩЕННЯ ЯКОСТІ УНІВЕРСИТЕТСЬКОЇ ОСВІТИ

ВПЛИВ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИХ ЧИННИКІВ НА СТАНОВЛЕННЯ ЄВРЕЙСЬКОГО ШКІЛЬНИЦТВА НА ВОЛИНІ НАПРИКІНЦІ ХVІІІ – НА ПОЧАТКУ ХІХ СТОЛІТТЯ PDF
А. А. Мелещенко
ПІДГОТОВКА БАТЬКІВ ВИХОВАНЦІВ ДОШКІЛЬНИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ ДО ВИХОВНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ PDF
В. Л. Антонішина
ПРОФЕСІЙНА ПІДГОТОВКА МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ СЛОВЕСНОСТІ В КИЄВО-МОГИЛЯНСЬКІЙ АКАДЕМІЇ (ХІХ – ПОЧАТОК ХХ СТОЛІТТЯ): ІСТОРІОГРАФІЯ ПИТАННЯ PDF
Н. В. Андрющенко
ПРОФЕСІЙНА ПІДГОТОВКА МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ МАТЕМАТИКИ ЯК ОБ’ЄКТ ТЕОРЕТИЧНОГО АНАЛІЗУ PDF
А. О. Теплицька
ВИХОВАННЯ ГЕНДЕРНОЇ КУЛЬТУРИ В ДІТЕЙ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ ЗАСОБАМИ НАРОДНОЇ ГРИ PDF
Н. В. Клименюк, Н. І. Субота