Том 199, № 187 (2012)

Зміст

Філологічна освіта

КОМУНІКАТИВНА МЕТОДИКА НАВЧАННЯ АНГЛІЙСЬКОМУ МОВЛЕННЮ СТУДЕНТІВ ЕКОНОМІЧНИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ PDF
Катерина Сергіївна Матвєєва
СТИЛІСТИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ТРАГЕДІЇ Г. ФОН КЛЯЙСТА «РОБЕРТ ГІСКАР» ТА ЗБЕРЕЖЕННЯ ЇХ У ПЕРЕКЛАДІ: МЕТОДИЧНИЙ АСПЕКТ PDF
Наталія Володимирівна Мелінчук
НАВЧАННЯ ЛЕКСИЦІ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ В НЕМОВНОМУ ВНЗ PDF
Катерина Вікторівна Тішечкіна

Університетська освіта

РОЛЬ МІЖНАРОДНИХ ОСВІТНІХ ПРОГРАМ В УКРАЇНІ У ЗАБЕЗПЕЧЕННІ ЯКОСТІ ПІДГОТОВКИ ФАХІВЦІВ ІЗ ВИЩОЮ ГУМАНІТАРНОЮ ОСВІТОЮ PDF
Наталія Борисівна Самойленко
КОНЦЕПЦІЯ СТАЛОГО РОЗВИТКУ УНІВЕРСИТЕТСЬКОЇ ОСВІТИ PDF
Олександр Павлович Мещанінов, Наталя Володимирівна Коваль

Культура та особистісний розвиток

Критерії готовності учасників педагогічного процесу до кроскультурної взаємодії: здатність до культурної трансформації та полісуб’єктність діалогічної взаємодії PDF (Русский)
Анжеліка Костянтинівна Солодка
ФОРМУВАННЯ ЗДОРОВОГО СПОСОБУ ЖИТТЯ В СТУДЕНТСЬКОЇ МОЛОДІ PDF
Ольга Михайлівна Литвиненко

Освіта та інформаційні технології

ПРОБЛЕМА ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ ЕКОНОМІСТІВ ЗАСОБАМИ МЕРЕЖЕВИХ ТЕХНОЛОГІЙ У ПЕДАГОГІЧНІЙ ТЕОРІЇ ТА ПРАКТИЦІ PDF
Надія Миколаївна Болюбаш
ОРГАНІЗАЦІЙНО-МЕТОДИЧНІ АСПЕКТИ НАВЧАННЯ НА БАЗІ ІНФОРМАЦІЙНОГО СЕРЕДОВИЩА MOODLE PDF
Надія Миколаївна Болюбаш

МЕТОДИКА ВИХОВАННЯ ТА НАВЧАННЯ

КОНЦЕПЦІЯ НАВЧАННЯ ПРОТЯГОМ ЖИТТЯ В МІЖНАРОДНИХ ДОКУМЕНТАХ І ДОСЛІДЖЕННЯХ PDF
Лілія Володимирівна Айзікова
СУЧАСНІ ПІДХОДИ ДО ОРГАНІЗАЦІЇ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ У ВИЩІЙ ШКОЛІ PDF
С. Б. Літвінчук
ДЕЗАДАПТАЦІЯ СТАРШОКЛАСНИКІВ ЯК НАУКОВА ПРОБЛЕМА PDF
В. І. Хоронжук

ТЕОРІЯ ТА МЕТОДИКА ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ

ОСОБЛИВОСТІ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ ЕКОНОМІСТІВ В УНІВЕРСИТЕТАХ ВЕЛИКОЇ БРИТАНІЇ ТА УКРАЇНИ PDF
Наталя Павлівна Бабкова-Пилипенко
ПРОБЛЕМА ФОРМУВАННЯ ІНФОРМАЦІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ У ПЕДАГОГІЧНІЙ ТЕОРІЇ ТА ПРАКТИЦІ PDF
Тетяна Богданівна Лупиніс
СПЕЦИФІКА ДИФЕРЕНЦІАЦІЇ НАВЧАННЯ ПРОФЕСІЙНО СПРЯМОВАНОЇ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ СТУДЕНТІВ-ЮРИСТІВ PDF
Людмила Валеріївна Шерстюк
РОЗВИТОК ЕМОЦІЙНОГО ІНТЕЛЕКТУ СТУДЕНТІВ МОЛОДШИХ КУРСІВ ЗАСОБАМИ ДИСЦИПЛІНИ «АНГЛІЙСЬКА МОВА ЗА ПРОФЕСІЙНИМ СПРЯМУВАННЯМ» PDF
Тетяна Володимирівна Шиян
ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ НАУКОВОЇ СВІДОМОСТІ МАЙБУТНІХ ЕКОНОМІСТІВ В УНІВЕРСИТЕТІ PDF
Світлана Едуардівна Касіянц
СПІЛЬНІ ТЕНДЕНЦІЇ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ ФАХІВЦІВ АГРАРНОЇ ГАЛУЗІ В КРАЇНАХ ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ PDF
Світлана Григорівна Заскалєта
ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ ЕФЕКТИВНОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ-ФІЛОЛОГІВ ДО ПРОЕКТНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В ОСНОВНІЙ ШКОЛІ PDF
Ірина Олексіївна Фоменко
МОДЕЛЬ МЕТОДИЧНОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ ІСТОРІЇ ДО ФОРМУВАННЯ ЦІННІСНИХ ОРІЄНТАЦІЙ УЧНІВ У ПРОЦЕСІ НАВЧАННЯ ЕТИКИ PDF
А. О. Нікора

Історія педагогіки

Наукові спільноти як просвітньо-педагогічні центри PDF (Русский)
Наталя Андріївна Дельвіг
ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНА ПІДГОТОВКА СУДНОБУДІВНИКІВ НА ПІВДНІ УКРАЇНИ (ХIХ – початок ХХ ст.) PDF
Андрій Валерійович Василевич
Історіографія благодійної діяльності графа Воронцова в АР Крим PDF (Русский)
Ілля Олександрович Шелеменцев
ДУХОВНИЙ РОЗВИТОК ОСОБИСТОСТІ З ПОГЛЯДУ В. О. СУХОМЛИНСЬКОГО PDF
Олександр Володимирович Білюк
ІСТОРІЯ БЛАГОДІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В ТАВРІЙСЬКІЙ ГУБЕРНІЇ У ХIХ – ПОЧАТКУ ХХ СТОЛІТТЯ ЯК ОБ’ЄКТ ДОСЛІДЖЕННЬ А. І. МАРКЕВИЧА PDF
А. Н. Хрульов

ХУДОЖНЯ ТВОРЧІСТЬ І ДУХОВНА КУЛЬТУРА

Скульптура як частина культури суспільства PDF
Юрій Андрійович Макушин