Том 188, № 176 (2012)

Зміст

Статті

СТАЛИЙ РОЗВИТОК УНІВЕРСИТЕТСЬКОЇ ОСВІТИ: БАЛАНС МІЖ ГЛОБАЛЬНИМИ ТА РЕГІОНАЛЬНИМИ ВИКЛИКАМИ PDF
Олександр Павлович Мещанінов
ДОСЛІДЖЕННЯ КРЕАТИВНОСТІ ДІТЕЙ СТАРШОГО ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ PDF
Вікторія Леонідівна Антонішина
СИСТЕМНИЙ ПІДХІД ДО РОЗВИТКУ ІНФОРМАЦІЙНО-АНАЛІТИЧНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ КЕРІВНИКІВ ПРОФЕСІЙНОТЕХНІЧНИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ PDF
Лариса Михайлівна Петренко
ІННОВАЦІЙНИЙ ВЕКТОР МОДЕРНІЗАЦІЇ ВИЩОЇ ОСВІТИ УКРАЇНИ PDF
Ніна Григорівна Батечко
ВИЩА ПЕДАГОГІЧНА ОСВІТА У РЕСПУБЛІЦІ БОЛГАРІЯ У СВІТЛІ ЄВРОПЕЙСЬКИХ ІНТЕГРАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ PDF
Станіслав Володимирович Сапожников
ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ЗАСТОСУВАННЯ МЕДІАОСВІТНІХ ТЕХНОЛОГІЙ У ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ PDF
Дар'я Миколаївна Фатєєва
МОРАЛЬНО-ДУХОВНА ФУНКЦІЯ ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ У ФОРМУВАННІ КУЛЬТУРИ МОРАЛЬНОДІЛОВИХ ВІДНОСИН У МАЙБУТНІХ МЕНЕДЖЕРІВ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ PDF
Яна В'ячеславівна Стрельчук
ШЛЯХИ ПОКРАЩЕННЯ РІВНЯ ВОЛОДІННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ АНГЛІЙСЬКОЮ МОВОЮ МАЙБУТНІХ ЕКОНОМІСТІВ PDF
Наталя Павлівна Бабкова-Пилипенко
ФОРМУВАННЯ КУЛЬТУРИ ДІЛОВИХ ВІДНОСИН МОЛОДШИХ СПЕЦІАЛІСТІВ У НАВЧАЛЬНОВИХОВНОМУ ПРОЦЕСІ КОЛЕДЖУ PDF
Катерина Василівна Базарова
МЕТОДИКА ПРОВЕДЕННЯ ЗАНЯТЬ З ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ, СПОРТУ ТА РЕАБІЛІТАЦІЇ СТУДЕНТІВ, ХВОРИХ НА БРОНХІАЛЬНУ АСТМУ PDF
Володимир Юрійович Бакатов
ІНТЕРНЕТ-РЕСУРСИ ЯК НОВІ ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ У ВИКЛАДАННІ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ PDF
Тетяна Миколаївна Біла
МАТЕРІАЛИ МАТЕМАТИЧНИХ ТУРНІРІВ ЯК ДЖЕРЕЛО ЗАДАЧ ДОСЛІДНИЦЬКОГО ХАРАКТЕРУ ДЛЯ РОБОТИ В СИСТЕМІ МАН PDF
Алла Іванівна Воробйова, Валерій Антонович Майборода, Олександр Валерійович Майборода
ОСОБЛИВОСТИ ІНКЛЮЗИВНОГО НАВЧАННЯ СТУДЕНТІВ ІЗ ВАДАМИ ЗОРУ В УМОВАХ БОЛОНСЬКОГО ПРОЦЕСУ PDF
Євгенія Володимирівна Горкуша
МЕДІАОСВІТА ЯК ЧИННИК МОДЕРНІЗАЦІЇ ВІТЧИЗНЯНОЇ ВИЩОЇ ШКОЛИ PDF
Раїса Олександрівна Гришкова
УНІВЕРСИТЕТСЬКА АВТОНОМІЯ В УКРАЇНІ: МІЖНАРОДНИЙ ДОСВІД ЧИ НАЦІОНАЛЬНІ ІНТЕРЕСИ? PDF
Олена Павлівна Єршова
ПОНЯТТЯ «КОМПЕТЕНЦІЯ» І«КОМПЕТЕНТНІСТЬ» У ТЕОРІЇ ОСВІТИ PDF
М. А. Леонтян
НАЧЕРК ЯК ЗАСІБ ОВОЛОДІННЯ МИСТЕЦТВОМ РИСУНКА PDF
Інна Вікторівна Макушина
ВПЛИВ КУЛЬТУРИ СПІЛКУВАННЯ НА РОЗВИТОК ПРОФЕСІЙНИХ ЯКОСТЕЙ МАЙБУТНІХ СОЦІАЛЬНИХ ПРАЦІВНИКІВ PDF
Юлія Миколаївна Рябова
РОЛЬ ЕКОЛОГІЧНИХ ЦІННОСТЕЙ В КУЛЬТУРІ PDF
Світлана Григорівна Лебідь
ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ ТА ПРИНЦИПИ ФОРМУВАННЯ ІНФОРМАЦІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАГІСТРАНТІВ СОЦІАЛЬНОЇ РОБОТИ PDF
Тетяна Богданівна Лупиніс
СУТНІСТЬ ВАЛЕОЛОГІЧНОЇ КУЛЬТУРИ МАЙБУТНІХ СОЦІАЛЬНИХ ПРАЦІВНИКІВ PDF
Олена Леонідівна Файчук
КОНТЕКСТНИЙ ПІДХІД У НАВЧАННІ СТУДЕНТІВ-СОЦІОЛОГІВ ПРОФЕСІЙНІЙ АНГЛІЙСЬКІЙ МОВІ PDF
Юлія Миколаївна Лопушанська
ГОТОВНОСТЬ УЧАСТНИКОВ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА К КРОССКУЛЬТУРНОМУ ВЗАИМОДЕЙСТВИЮ: КРИТЕРИИ КРОССКУЛЬТУРНОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ И ЭТНИЧЕСКОЙ ТОЛЕРАНТНОСТИ PDF (Русский)
Анжелика Константиновна Солодкая
РАЦІОНАЛЬНЕ ХАРЧУВАННЯ СТУДЕНТСЬКОЇ МОЛОДІ ЯК СКЛАДОВА ЗДОРОВ’Я PDF
Ольга Анатоліївна Філіпп`єва
ФОРМУВАННЯ САМООСВІТНЬОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ СТУДЕНТІВ ЯК ПЕДАГОГІЧНА ПРОБЛЕМА PDF
Микола Миколайович Швець
КОМУНІКАТИВНА КОМПЕТЕНТНІСТЬ ВИКЛАДАЧА ЯК ВИРАЖЕННЯ ЙОГО ПЕДАГОГІЧНОЇ ПОЗИЦІЇ І ДУХОВНОЇ СУТНОСТІ PDF
Тамара Олексіївна Шевчук