Том 173, № 161 (2011)

Зміст

Університетська освіта

АНАЛІЗ НОРМАТИВНО-ПРАВОВОЇ БАЗИ УКРАЇНИ ЩОДО ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ ФАХІВЦІВ АГРАРНОЇ ГАЛУЗІ У КОНТЕКСТІ ПРОЦЕСУ ЄВРОІНТЕГРАЦІЇ PDF
Світлана Григорівна Заскалєта
КРОС-КУЛЬТУРНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ ВЗАЄМОДІЇ У ВИЩІЙ ОСВІТІ PDF
Анжеліка Костянтинівна Солодка
МІСЦЕ КОМУНІКАТИВНОЇ КУЛЬТУРИ В ПРОФЕСІЙНО-ПЕДАГОГІЧНІЙ ПІДГОТОВЦІ МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ PDF
Наталя Борисівна Путіловська
ФУНКЦІЇ ВИЩОЇ ПЕДАГОГІЧНОЇ ОСВІТИ У ПІДГОТОВЦІ МАЙБУТНІХ ПЕДАГОГІВ ДО ВАЛЕОЛОГІЧНОГО ВИХОВАННЯ УЧНІВ PDF
Ольга Анатоліївна Філіпп`єва
ПОЛІТИЧНА СОЦІАЛІЗАЦІЯ КУРСАНТІВ ВИЩИХ МОРСЬКИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ І-ІІ РІВНІВ АКРЕДИТАЦІЇ В КОНТЕКСТІ СТАНОВЛЕННЯ В УКРАЇНІ ГРОМАДЯНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА PDF
Олена Іванівна Ковнір
ФОРМУВАННЯ ГОТОВНОСТІ СТУДЕНТІВ-ЕКОЛОГІВ ДО РЕАЛІЗАЦІЇ СТРАТЕГІЇ СТАЛОГО РОЗВИТКУ В ПРОФЕСІЙНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ PDF
Ганна Володимирівна Нєпєіна
МОДЕЛЬ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ СУСПІЛЬСТВОЗНАВЧИХ ДИСЦИПЛІН ДО ВИКОРИСТАННЯ ДОСЛІДНИЦЬКОЇ ТЕХНОЛОГІЇ У ПРОФЕСІЙНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ PDF
Ірина Павлівна Єрмакова
СУТНІСТЬ ПОНЯТТЯ «ГОТОВНІСТЬ СТУДЕНТІВ-ІНОЗЕМЦІВ ГРУП ДОВУЗІВСЬКОЇ ПІДГОТОВКИ ДО НАВЧАННЯ У ВИЩИХ ТЕХНІЧНИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ» PDF
Ольга Анатоліївна Ігнатюк, Ірина Анатоліївна Сладких

СОЦІАЛЬНА ПЕДАГОГІКА ТА СОЦІАЛЬНА РОБОТА

ПРОБЛЕМА ПРЕДМЕТУ НАУКИ «СОЦІАЛЬНА РОБОТА» PDF
Ярослав Васильович Васильєв
ПСИХОДИНАМІКА САМОСТІЙНОГО ВЧИНКУ УЧНІВ 9-12 РОКІВ В АРТТЕРАПЕВТИЧНОМУ ПРОСТОРІ PDF
Ольга Борисівна Бернацька
РІВНІ, КРИТЕРІЇ ТА ПОКАЗНИКИ СФОРМОВАНОСТІ ІНФОРМАЦІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАГІСТРАНТІВ СОЦІАЛЬНОЇ РОБОТИ PDF
Тетяна Богданівна Лупиніс
ІНКЛЮЗИВНЕ НАВЧАННЯ МОЛОДІ З ВАДАМИ ЗОРУ В КОНТЕКСТІ СТАЛОГО РОЗВИТКУ УНІВЕРСИТЕТСЬКОЇ ОСВІТИ PDF
Євгенія Володимирівна Горкуша
АНАЛИТИЧЕСКИ-ОРИЕНТИРОВАННАЯ ИНДИВИДУАЛЬНАЯ АРТ-ТЕРАПИЯ С ДЕТЬМИ В ПРЕОДОЛЕНИИ ПОСЛЕДСТВИЙ ДЕПРИВАЦИИ PDF
Н. В. Подвальна

Культура та особистісний розвиток

ВПЛИВ МІЖОСОБИСТІСНОЇ ВЗАЄМОДІЇ НА МОРАЛЬНЕ САМОВИЗНАЧЕННЯ ОСОБИСТОСТІ У НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОМУ ПРОЦЕСІ ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ PDF
Олена Анатоліївна Кузнецова
СТРУКТУРНИЙ АНАЛІЗ КРЕАТИВНОСТІ ДІТЕЙ СТАРШОГО ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ PDF
Вікторія Леонідівна Антонішина
ФОРМУВАННЯ У МОЛОДІ ЦIННIСНОГО СТАВЛЕННЯ ДО ПРЕДСТАВНИКІВ IНШОI СТАТI ЯК АКТУАЛЬНА ПРОБЛЕМА СУЧАСНОСТI PDF
Ірина Анатоліївна Чабаненко
СПЕЦИФІКА ФОРМУВАННЯ САМООСВІТНЬОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ ІНЖЕНЕРІВ-ПЕДАГОГІВ PDF
Марина Валентинівна Ольховська
СУТНІСТЬ І СТРУКТУРА КУЛЬТУРИ ДІЛОВИХ ВІДНОСИН СТУДЕНТІВ КОЛЕДЖІВ PDF
Катерина Василівна Базарова
ВИКОРИСТАННЯ ЗАГАЛЬНОКУЛЬТУРНОЇ КОМПОНЕНТИ В ПРОЦЕСІ ВИКЛАДАННЯ СПЕЦІАЛІЗОВАНИХ ГУМАНІТАРНИХ ДИСЦИПЛІН У ВИЩІЙ ШКОЛІ PDF
Тетяна Олександрівна Мороз
ГУМАНІСТИЧНА СПРЯМОВАНІСТЬ ЖІНОЧОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ (ХЕРСОНСЬКА ГУБЕРНІЯ, ІІ ПОЛОВИНА ХІХ – ПОЧАТОК ХХ СТОЛІТТЯ) PDF
О. М. Литвиненко

Освіта та інформаційні технології

ПРОБЛЕМИ ВПРОВАДЖЕННЯ МЕДІАОСВІТНІХ ТЕХНОЛОГІЙ У ПРОЦЕС ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ ПОЛІТОЛОГІВ PDF
Дар’я Миколаївна Фатєєва
МЕТОДИЧНІ ПІДХОДИ ЩОДО ВИКОРИСТАННЯ ЗАСОБІВ МУЛЬТИМЕДІА ПІД ЧАС ПРОВЕДЕННЯ ЛЕКЦІЙ ДЛЯ СТУДЕНТІВ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ «МЕНЕДЖМЕНТ» PDF
К. О. Кірей

Філологічна освіта

ШЛЯХИ ФОРМУВАННЯ ІНШОМОВНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ В ГОВОРІННІ СТУДЕНТІВ МОВНИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ PDF
Лілія Антонівна Сажко
ІНШОМОВНА ПІДГОТОВКА СТУДЕНТІВ НЕФІЛОЛОГІЧНИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ ДО МІЖКУЛЬТУРНОЇ ВЗАЄМОДІЇ PDF
Олена Вікторівна Артюхова
ФОРМУВАННЯ СОЦІОКУЛЬТУРНОЇ КОМПЕТЕНЦІЇ СТУДЕНТІВ ФІЛОЛОГІЧНИХ ФАКУЛЬТЕТІВ ЗАСОБАМИ ДИСЦИПЛІНИ «БІЗНЕС-КУРС АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ» PDF
Тетяна Володимирівна Шиян
СТИЛІСТИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ДРАМИ Г. ФОН КЛЯЙСТА «ПРИНЦ ФРІДРІХ ГОМБУРЗЬКИЙ» ТА ЗБЕРЕЖЕННЯ ЇХ У ПЕРЕКЛАДІ: МЕТОДИЧНИЙ АСПЕКТ PDF
Наталя Володимирівна Мелінчук
РЕЛІГІЯ ЯК ДЖЕРЕЛО МИСТЕЦТВА PDF
Юрій Андрійович Макушин