Том 158, № 146 (2011)

Зміст

ПЕДАГОГІЧНА МАЙСТЕРНІСТЬ

ІНТЕРАКТИВНЕ НАВЧАННЯ ДОРОСЛИХ У СИСТЕМІ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ПЕДАГОГІЧНОЇ ОСВІТИ PDF
С. О. Сисоєва
МЕТОДОЛОГІЧНЕ ОБҐРУНТУВАННЯ ЗБЛИЖЕННЯ ПРИРОДНИЧИХ І ГУМАНІТАРНИХ НАУК PDF
В. В. Ковальчук, М. І. Паньков
ВПРОВАДЖЕННЯ ІГРОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ НАВЧАННЯ У ПРАКТИКУ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ МАГІСТРІВ PDF
Н. І. Мачинська
ФОРМУВАННЯ ЕНЕРГОЗБЕРІГАЮЧИХ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ УЧИТЕЛІВ ТА УЧНІВ У СИСТЕМІ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ПЕДАГОГІЧНОЇ ОСВІТИ PDF
Л. О. Клименко
ДІЛОВА ГРА ЯК ЗАСІБ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ ПОЛІТОЛОГІВ ДО МІЖКУЛЬТУРНОГО СПІЛКУВАННЯ PDF
Д. М. Фатєєва
РОЛЬ ІННОВАЦІЙНИХ МЕТОДІВ І ПРИЙОМІВ НАВЧАННЯ В УДОСКОНАЛЕННІ КОМУНІКАТИВНИХ УМІНЬ І НАВИЧОК МАЙБУТНІХ ПОЛІТОЛОГІВ PDF
Т. А. Денищич
ОСОБЛИВОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ ТЕХНІЧНИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ З ВИКОРИСТАННЯМ ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ PDF
О. М. Яремчук
КУЛЬТУРА ДІЛОВИХ ВІДНОСИН МОЛОДШИХ СПЕЦІАЛІСТІВ ЯК ЗАПОРУКА ВЗАЄМОРОЗУМІННЯ І СПІВПРАЦІ PDF
К. Базарова
РОЗВИТОК ШВИДКОСТІ УЧНІВ СЕРЕДНІХ КЛАСІВ ШЛЯХОМ ВПРОВАДЖЕННЯ ОРИГІНАЛЬНИХ ДОМАШНІХ ЗАВДАНЬ PDF
М. О. Фідірко
МЕТОД АНАЛОГІЇ ТА ПОРІВНЯННЯ У ФУНДАМЕНТАЛЬНИХ НАУКАХ PDF
В. В. Ковальчук, А. М. Клименко, Т. М. Возна

Філологічна освіта

МОДЕРНІЗАЦІЯ ІНШОМОВНОЇ ПІДГОТОВКИ СТУДЕНТІВ НЕФІЛОЛОГІЧНИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ У КОНТЕКСТІ ЄВРОІНТЕГРАЦІЇ PDF
Р. О. Гришкова
THE STORYLINE APPROACH – CREATIVE TEACHER-LEARNER COOPERATION IN THE PROCESS OF EARLY FOREIGN LANGUAGE LEARNING PDF (English)
М. Materniak
ПРОГРАМА ФОРМУВАННЯ КОМУНІКАТИВНОЇ КОМПЕТЕНЦІЇ МАЙБУТНІХ АГРАРІЇВ У ПРОЦЕСІ ЇХ МОВНОЇ ОСВІТИ PDF
Т. А. Ганніченко
ПСИХОЛОГІЧНІ ПЕРЕДУМОВИ ПІДГОТОВКИ МАГІСТРАНТІВ ДО НАВЧАННЯ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ НА ОСНОВІ ПРОФЕСІЙНО ОРІЄНТОВАНИХ ПРОЕКТІВ PDF
О. В. Кіршова
ОСНОВНІ ПІДХОДИ ДО ВИЗНАЧЕННЯ ЗМІСТУ ІНШОМОВНОЇ ОСВІТИ У ВНЗ УКРАЇНИ PDF
Ю. В. Гончарук
ВИКОРИСТАННЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ ДЛЯ ПРОФЕСІЙНОГО РОЗВИТКУ СТУДЕНТІВ-НЕФІЛОЛОГІВ PDF
О. О. Козакевич
РОЛЬ СТИЛІСТИЧНИХ ЗАСОБІВ У РОМАНІ Е. Т. А. ГОФМАНА «ЭЛЕКСИР САТАНЫ» ТА ЗБЕРЕЖЕННЯ ЇХ У ПЕРЕКЛАДІ: МЕТОДИЧНИЙ АСПЕКТ PDF
Н. В. Мелінчук
АЗБУКА І. П. ДЕРКАЧОВА ЯК ПЕДАГОГІЧНА СИСТЕМА НАВЧАННЯ В ПОЧАТКОВІЙ ШКОЛІ PDF
В. В. Мироненко
МФОРМУВАННЯ ЛЕКСИЧНОЇ КОМПЕТЕНЦІЇ МАЙБУТНІХ ПОЛІТОЛОГІВ (на матеріалі навчання термінологічної лексики) PDF
А. О. Онощенко
ДИФЕРЕНЦІЙОВАНИЙ ПІДХІД У НАВЧАННІ МАЙБУТНІХ СТУДЕНТІВ-ФІЛОЛОГІВ: СУТНІСТЬ ТА ПРИНЦИПИ PDF
Н. В. Савич
САМОКОНТРОЛЬ У НАВЧАННІ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ PDF
В. Л. Чуєнко
КЕЙС-СТАДІ ЯК ІНТЕРАКТИВНА ТЕХНОЛОГІЯ НАВЧАННЯ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ СТУДЕНТІВ ФАКУЛЬТЕТУ КОМПЮ’ТЕРНИХ НАУК PDF
М. М. Швець
СПЕЦИФІКА НАВИЧОК ВОЛОДІННЯ ДІЛОВОЮ АНГЛІЙСЬКОЮ МОВОЮ PDF
К. С. Матвєєва

ДОРОБОК МОЛОДИХ НАУКОВЦІВ

ПРОЕКТ МОДЕЛІ ЦЕНТРУ ДЛЯ СТУДЕНТІВ З ВАДАМИ ЗОРУ «ІНКЛЮЗІЯ» PDF
Є. В. Горкуша