Том 215, № 203 (2013)

Зміст

Університетська освіта

Європейський вимір якості вітчизняної освіти PDF
Раїса Олександрівна Гришкова
Методологічні основи визначення дидактичних умов у дослідженнях з теорії навчання (у вищій школі) PDF
О. В. Малихін
Духовний аспект управління сучасною наукою PDF
Юлія Олександрівна Шабанова
Понятійно-категоріальне розуміння дидактичної інтенсифікації навчальної діяльності студентів вищої школи PDF
Світлана Вікторівна Малихіна
Концептуальні положення формування дидактичної компетентності студентів вищих педагогічних навчальних закладів PDF
Ганна Михайлівна Удовіченко
Визначення ключових понять проблеми інтеграції змісту навчальної діяльності студентів вищих педагогічних навчальних закладів PDF
Інга Юріївна Сіняговська
Порівняльний аналіз підходів до трактування поняття «рефлексивні уміння» науковцями в психолого-педагогічній літературі PDF
О. І. Герасимова
Структурно-функціональні компоненти дидактичної моделі структурування змісту гуманітарних дисциплін PDF
Вікторія Олександрівна Устінова
Самоосвітня діяльність студентів як складова освітнього процесу PDF
Валентина Андрііївна Карпюк
Вирішення питань перспективи автономії медичних ВНЗ при впровадженні основних положень ЄКТС PDF
Тетяна Леонідівна Полеся, В. М. Мороз, Ю. Й. Гумінський, Л. В. Фоміна

Шкільна освіта

Роль стимулювальної функції аналізу й оцінки знань, умінь і навичок учнів старшої школи в процесі формування компетентності уміння навчатися PDF
В. Я. Полякова
Компетентнісний підхід до формування здорового способу життя учнів PDF
Наталія Валентинівна Устинова

Освіта та інформаційні технології

Слово як ідеальна та матеріальна основа інформатики PDF
Валентин Якович Кутковецький
Використання інформаційних технологій як інноваційний вектор розвитку дидактики вищої школи PDF
Г. Б. Захарова
Проблема контролю та оцінювання результатів самостійної роботи студентів університету засобами комп’ютерних технологій PDF
Ірина Павлівна Шуміліна

Зарубіжний педагогічний досвід

Академічна мотивація студентів України та США PDF
Володимир Вікторович Ромакін

Історія педагогіки

Деякі аспекти навчання дітей з інвалідністю у США на початку XVI – середині XVII століття: роль батьків у освітньому процесі PDF
Дмитро Вікторович Сай

Філологічна освіта

Інтеграція змісту самостійної роботи студентів вищого педагогічного навчального закладу в процесі вивчення іноземних мов PDF
Надія Олексіївна Герасименко
Міжкультурні та лінгвістичні аспекти навчання ділової англійської мови PDF
Олена Вікторівна Артюхова
Особливості застосування інноваційних технологій у процесі формування культури професійного спілкування майбутніх учителів іноземних мов PDF
Сергій Володимирович Яблоков

Професійна освіта

Етика та культура ділових відносин молодших спеціалістів як фактор професіоналізму PDF
Катерина Василівна Базарова
Професійна підготовка майбутніх інженерів-механіків у процесі вивчення технічних дисциплін в аграрних навчальних закладах PDF
Світлана Борисівна Літвінчук
Психолого-педагогічні, соціальні та філософські засади організації інтерактивної навчальної діяльності студентів вищих педагогічних навчальних закладів PDF
С. О. Мелікова
Формування професійних компетенцій студентів-екологів під час виконання практичних робіт із дисципліни «Теорія біогеохімічних процесів» PDF
Маргарита Анатоліївна Леонтян
Підготовка майбутніх соціальних працівників до міжнародної професійної діяльності PDF
Юлія Миколаївна Рябова
Формування мотиваційної складової самоосвітньої компетентності майбутніх економістів PDF
Світлана Едуардівна Касіянц
До питання професійної підготовки екологів в університеті в педагогічній теорії та практиці PDF
Ірина Олександрівна Малюченко
Інститут магістратури в Україні: правові засади функціонування PDF
Ніна Григорівна Батечко
Формування професійних умінь студентів-екологів у процесі вивчення курсу біології PDF
Світлана Григорівна Лебідь, Дмитро Олегович Дмитрієв, Наталя Ігорівна Осадчук