Том 245, № 233 (2014)

Зміст

Університетська освіта

КОМПЕТЕНТНЕ ЗАПРОВАДЖЕННЯ В НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНИЙ ПРОЦЕС ПЕДАГОГІЧНИХ ТЕХНОЛОГІЙ ЯК ПАРАМЕТР КОНКУРЕНТНОЗДАТНОСТІ ВЧИТЕЛЯ PDF
О. В. Мірошниченко
ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ АКАДЕМІЧНОЇ МОБІЛЬНОСТІ ВИКЛАДАЧІВ ЯК ІНДЕКС ЯКОСТІ ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВТИ PDF (English)
Наталя Павлівна Бабкова-Пилипенко
ВИКЛИКИ СУЧАСНОСТІ ДО НАЦІОНАЛЬНОЇ СИСТЕМИ УНІВЕРСИТЕТСЬКОЇ ОСВІТИ ОБʼЄДНАНОЇ НІМЕЧЧИНИ (03.10.1990-2014 рр.) PDF
Наталія Володимирівна Мелінчук
СТИЛЬ НАВЧАННЯ Tefl Tool PDF (English)
Анастасія Олегівна Галла
АКАДЕМІЧНА МОБІЛЬНІСТЬ: ГЕНЕЗА ПОНЯТТЯ PDF
І. А. Трошкіна

Математична освіта та інформаційні технології

ЗАСНОВАНЕ НА ВЕБ 2.0 СТУДЕНТСЬКЕ ОСОБИСТЕ СЕРЕДОВИЩЕ НАВЧАННЯ В КОРЕЛЯЦІЇ З УНІВЕРСИТЕТСЬКИМ ОСВІТНІМ СЕРЕДОВИЩЕМ PDF (English)
Віталія Валентинівна Шмідт
ВИКОРИСТАННЯ ІНФОРМАЦІЙНО- КОМУНІКАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ У ВИКЛАДАННІ ДІЛОВОЇ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ У ВИЩІЙ ШКОЛІ PDF
Ольга Василівна Хмизова
ФУНДАМЕНТАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ТЕОРІЇ ЧИСЕЛ І ЗАДАЧІ ШКІЛЬНОЇ МАТЕМАТИКИ PDF
О. В. Майборода, Алла Іванівна Воробйова, В. А. Майборода
ФОРМУВАННЯ МЕДІАГРАМОТНОСТІ В ІНФОРМАЦІЙНОМУ СУСПІЛЬСТВІ PDF (English)
Ольга Олегівна Шеїна
ОДНА ІЗ ПРОБЛЕМ ПРИ ВИКЛАДАННІ ВИЩОЇ МАТЕМАТИКИ ДЛЯ СТУДЕНТІВ НЕМАТЕМАТИЧНИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ ТА ЇЇ МОЖЛИВЕ ВИРІШЕННЯ PDF
О. В. Майборода

Філологічна освіта

ФОРМУВАННЯ МОВЛЕННЄВОЇ КОМПЕТЕНЦІЇ В ПИСЬМІ СТУДЕНТІВ СПЕЦІАЛЬНОСТІ «НІМЕЦЬКА ФІЛОЛОГІЯ» PDF
Ольга Володимирівна Кіршова
ФОНЕТИЧНА МОТИВАЦІЯ АКСІОЛОГІЧНО МАРКОВАНИХ КОМПОЗИТНИХ НОМІНАЦІЙ В АНГЛІЙСЬКІЙ І УКРАЇНСЬКІЙ МОВАХ PDF
Л. С. Ніколаєнко

Культура та особистісний розвиток

КУЛЬТУРА БЕЗПЕКИ ЯК НЕВІД’ЄМНИЙ АТРИБУТ ІСНУВАННЯ СОЦІУМУ PDF
Н. В. Кулалаєва
СТАН ВИХОВАННЯ ВЧИНКОВОЇ САМОСТІЙНОСТІ УЧНІВ 9-12 РОКІВ ІНТЕРНАТНИХ ЗАКЛАДІВ PDF
О. Б. Бернацька
МОРАЛЬНІ АСПЕКТИ ВОЛОНТЕРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ МАЙБУТНІХ СОЦІАЛЬНИХ ПРАЦІВНИКІВ PDF
Дмитро Вікторович Сай
ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ УМІНЬ ЦІЛЕПОКЛАДАННЯ У ДІТЕЙ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ PDF
Н. М. Борисенко, І. В. Гриценко
СУТНІСТЬ АРТ-ТЕРАПІЇ: АНАЛІЗ СУЧАСНИХ ПІДХОДІВ PDF
Любов Юріївна Полторак

Професійна освіта

ФОРМУВАННЯ ДОСЛІДНИЦЬКИХ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ СТУДЕНТІВ СПЕЦІАЛЬНОСТІ «ПРОГРАМНА ІНЖЕНЕРІЯ» НА ПРИКЛАДІ ВИКЛАДАННЯ КУРСУ «ГРУПОВА ДИНАМІКА ТА КОМУНІКАЦІЇ» PDF
М. О. Вінник, Н. В. Осипова, Ю. Г. Тарасіч, А. П. Савенко
ЗБАГАЧЕННЯ ЗМІСТУ ПРОФЕСІЙНО-ПРАКТИЧНОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ СОЦІАЛЬНИХ ПРАЦІВНИКІВ ПОЛОЖЕННЯМИ ПРЕВЕНТИВНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ PDF
Світлана Юріївна Сургова
АКСІОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ПРОБЛЕМИ ФОРМУВАННЯ ЕМОЦІЙНОЇ КУЛЬТУРИ МАЙБУТНЬОГО ПЕДАГОГА PDF
В. В. Денисенко
МЕТОДОЛОГІЧНІ КОНЦЕПТИ ДОСЛІДЖЕННЯ ПРОБЛЕМИ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ СОЦІАЛЬНИХ ПРАЦІВНИКІВ ДО СОЦІАЛЬНО-ПРЕВЕНТИВНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ PDF
Руслан Валентинович Чубук
ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ САМООСВІТНЬОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ ЕКОНОМІСТІВ PDF
Світлана Едуардівна Касіянц
ДОСЛІДНИЦЬКО-ПРОЕКТНА ДІЯЛЬНІСТЬ ЯК НЕВІДʼЄМНА ЧАСТИНА ПІДВИЩЕННЯ ПРОФЕСІЙНОГО РІВНЯ СТУДЕНТІВ PDF (English)
Ілона Василівна Красніцька
ЗАСТОСУВАННЯ МІЖНАРОДНИХ СТАНДАРТІВ ЯКОСТІ У ПРОФЕСІЙНОМУ НАВЧАННІ РОБІТНИКІВ МОРСЬКОГО ПРОФІЛЮ НА ВИРОБНИЦТВІ PDF
Л. Д. Герганов