Том 246, № 234 (2014)

Зміст

Університетська освіта

Еволюція моделі розвитку університетської системи освіти PDF
Олександр Павлович Мещанінов
СУЧАСНА МОДЕЛЬ УНІВЕРСИТЕТСЬКОЇ ОСВІТИ НІМЕЧЧИНИ PDF
Наталія Володимирівна Мелінчук
ДИФЕРЕНЦІАЦІЯ НАВЧАННЯ У ВІТЧИЗНЯНІЙ СИСТЕМІ ІНШОМОВНОЇ ОСВІТИ PDF
Валентина Андрііївна Карпюк
ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ ФОРМУВАННЯ СОЦІАЛЬНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ СТУДЕНТІВ ПЕДАГОГІЧНИХ УНІВЕРСИТЕТІВ У ПРОЦЕСІ НАВЧАННЯ ГУМАНІТАРНИХ ДИСЦИПЛІН PDF
Т. Г. Качалова

Професійна освіта

ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ РЯДОВОГО ПЛАВСКЛАДУ МОРСЬКИХ СУДЕН: ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ PDF
Л. Д. Герганов
ОСОБЛИВОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ ПРОФЕСІЙНОГО АНГЛОМОВНОГО НАВЧАННЯ МАЙБУТНІХ ЕКОНОМІСТІВ PDF
Оксана Володимирівна Коваленко
ЗНАЧЕННЯ ІНФОРМАЦІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ В ПРОФЕСІЙНОМУ САМОРОЗВИТКУ МАЙБУТНЬОГО ФАХІВЦЯ З СОЦІАЛЬНОЇ РОБОТИ PDF
Тетяна Богданівна Костєва
ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ РОЗВИТКУ КОМУНІКАТИВНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ВЧИТЕЛЯ-ФІЛОЛОГА PDF
О. В. Кунашенко
ПРEВEНЦIЯ ТА ПРОФIЛАКТИКА ЯК БАЗОВI ДEФIНIЦIЇ СОЦIАЛЬНОЇ РОБОТИ PDF
Руслан Валентинович Чубук, С. В. Вернигорова
ПРИРОДОЗНАВЧА КОМПЕТЕНТНІСТЬ МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ ЯК ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНА ПРОБЛЕМА СУЧАСНОЇ ОСВІТИ PDF
А. С. Бальоха
РOЗВИТОК УПРАВЛІНСЬКИХ ЯКОСТЕЙ МАЙБУТНІХ СОЦІАЛЬНИХ ПРАЦІВНИКІВ ШЛЯХОМ ВПРОВАДЖЕННЯ ПРЕВЕНТИВНОЇ СИСТЕМИ ВИХОВАННЯ PDF
Світлана Юріївна Сургова

Філологічна освіта

ДОМЕНИ ФІЛОЛОГІЧНОЇ КОМПЕТЕНЦІЇ СТУДЕНТІВ PDF
Надія Вікторівна Андрющенко
ТИПОЛОГІЯ МОВНИХ ПОМИЛОК В УСНОМУ АНГЛІЙСЬКОМУ МОВЛЕННІ СТУДЕНТІВ-ФІЛОЛОГІВ PDF
І. Ю. Волошок

Культура та особистісний розвиток

НАУКОВІ ІДЕЇ ПРЕВЕНТИВНОГО ВИХОВАННЯ В ІСТОРІЇ ПЕДАГОГІЧНОЇ ДУМКИ (ХІ-ХVІІІ ст.) PDF
Руслан Валентинович Чубук
ФОРМИ ТА МЕТОДИ СОЦІАЛЬНО- ПЕДАГОГІЧНОЇ ПІДТРИМКИ ВИХОВАНЦІВ ДИТЯЧИХ БУДИНКІВ СІМЕЙНОГО ТИПУ ПІД ЧАС ЇХНЬОЇ ПІДГОТОВКИ ДО САМОСТІЙНОГО ЖИТТЯ PDF
Т. В. Лоза
ВДОСКОНАЛЕННЯ МЕТОДИКИ ПРОВЕДЕННЯ РАНКОВОЇ ГІМНАСТИКИ З ВИКОРИСТАННЯМ СУЧАСНИХ ВИДІВ РУХОВОЇ АКТИВНОСТІ PDF
Ірина Миколаївна Мосензова, Ольга Миколаївна Шуст
ВИХОВНИЙ ПОТЕНЦІАЛ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ ТА СПОРТУ PDF
Артем Сергійович Фатєєв
РОЛЬ ШКОЛИ В СОЦІАЛІЗАЦІЇ ПІДЛІТКА PDF
Марія Андріївна Бойчук
ВИКОРИСТАННЯ ТРЕНІНГУ В ПРОЦЕСІ ФОРМУВАННЯ ВАЛЕОЛОГІЧНОЇ КУЛЬТУРИ МАЙБУТНІХ СОЦІАЛЬНИХ ПРАЦІВНИКІВ PDF
Олена Леонідівна Файчук
УДОСКОНАЛЕННЯ ФАХОВОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ МУЗИКАНТІВ У СИСТЕМІ ВИЩОЇ МИСТЕЦЬКОЇ ОСВІТИ PDF
О. А. Піхтар

Педагогічна освіта

ОСОБЛИВОСТІ ЗМІСТУ МАТЕМАТИЧНОЇ ОСВІТИ В ХАРКІВСЬКОМУ УНІВЕРСИТЕТІ НА ПОЧАТКУ ХІХ ст. PDF
А. В. Боярська-Хоменко
ГЕНЕЗИС СИСТЕМИ ВИНАГОРОД ВЧИТЕЛІВ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ УКРАЇНИ У ХХ ст. PDF
С. О. Васильєва
ГОТОВНІСТЬ ЯК РЕЗУЛЬТАТ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ДО НАВЧАННЯ СТАРШОКЛАСНИКІВ ПРОЕКТНОЇ НАВЧАЛЬНО- ПІЗНАВАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ PDF
В. Г. Дейниченко
РОЛЬ СОЦІАЛЬНОЇ ГРУПИ В РЕАЛІЗАЦІЇ СТРАТЕГІЇ СТАЛОГО РОЗВИТКУ СУСПІЛЬСТВА PDF
Н. Д. Кабусь
ЗАЛУЧЕННЯ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ДО ГРОМАДСЬКО-ПЕДАГОГІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ З ФОРМУВАННЯ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ КУЛЬТУРИ УЧНІВ PDF
Л. В. Лунгу
ДИФЕРЕНЦІАЦІЯ ЗМІСТУ НАВЧАЛЬНОГО ПРЕДМЕТА У 60-70-х рр. ХХ ст. PDF
Л. В. Пироженко
ТЕСТУВАННЯ ЯК МЕТОД ВИМІРЮВАННЯ ЯКОСТІ НАВЧАЛЬНИХ ДОСЯГНЕНЬ СТУДЕНТІВ ПЕДАГОГІЧНИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ PDF
Т. А. Щебликіна