Том 209, № 197 (2012)

Зміст

Університетська освіта

Державне управління сферою вищої освіти України: суперечності сучасного розвитку PDF
Ніна Григорівна Батечко
Самостійна робота студентів: організація та контроль (на прикладі новели В. Стефаника «Новина») PDF
Надія Вікторівна Савич

Освіта та інформаційні технології

Інноваційний підхід до застосування сучасних інформаційних технологій на заняттях з англійської мови в коледжах та технікумах PDF
Олена Вікторівна Олійник
Використання медіаосвітніх технологій у процесі підготовки студентів нефілологічних спеціальностей до професійної діяльності PDF
Дар’я Миколаївна Фатєєва

Професійна освіта

Про вплив домінуючих мотивів на готовність студентів-менеджерів до майбутньої професійної діяльності PDF
Валентин Миколайович Кобець
Навчання англійської мови студентів комп’ютерних спеціальностей у блогосфері PDF
Віталія Валентинівна Шмідт
Принцип інтегративності у навчанні латини на факультетах ветеринарної медицини PDF
Олена Юріївна Балалаєва
Використання методу проектів у навчанні іншомовної професійно спрямованої комунікації студентів еколого-медичного факультету PDF
Вікторія Леонідівна Чуєнко
Особливості формування іншомовної комунікативної компетентності майбутніх фахівців у галузі інформаційних технологій PDF
Наталія Володимирівна Колотій
Викладання професійної англійської мови: урахування потреб зацікавлених сторін PDF
Олена Дмитрівна Остафійчук
Формування професійних компетенцій майбутніх екологів у процесі вивчення дисципліни «Теорія біогеохімічних процесів» PDF
Маргарита Анатоліївна Леонтян
Функції ділового спілкування в професійній діяльності майбутніх соціальних працівників PDF
Юлія Миколаївна Рябова
Зміст біологічної освіти студентів екологічних спеціальностей PDF
Світлана Григорівна Лебідь, Галина Тимофіївна Федорович
Роль і місце потенційного англомовного словника студентів нефілологічних спеціальностей PDF
Яна В’ячеславівна Стрельчук

Культура та особистісний розвиток

Культурологічний аспект викладання історії музичного мистецтва в закладах естетичного виховання PDF
Олена Анатоліївна Бухнієва
Ретроспективний аналіз формування культурних традицій, культури спілкування і їх взаємовпливи на становлення культурної ідентичності студента в полікомунікативному українському суспільстві PDF
Олена Вікторівна Кунашенко
Цінності та їх класифікація в аксіосфері людини PDF
Світлана Михайлівна Казьмірик
Психолого-педагогічні основи формування еколого-гуманістичних цінностей школярів у процесі шкільної хімічної освіти PDF
Сергій Володимирович Роман
Сутність морально-естетичного ідеалу студентів вищих технічних навчальних закладів PDF
Оксана Олександрівна Гуцоляк
Проблеми формування здорового способу життя студентської молоді PDF
Артем Сергійович Фатєєв

Зарубіжний педагогічний досвід

Спеціальна освіта у США на початку XX століття PDF
Дмитро Вікторович Сай
Зарубіжний досвід підготовки соціальних працівників до міжкультурної взаємодії PDF
Альона Вікторівна Діордієва
Система педагогічної освіти в країнах Європейського Союзу: спільні та відмінні риси PDF
Тетяна Євгенівна Кристопчук

Історія педагогіки

Огляд стану розробленості проблеми організаційно-методичної діяльності навчальних округів України у XIX – на початку XX століття як актуальна проблема сучасності PDF
Тетяна Вікторівна Шушара
Педагогічна спадщина Януша Корчака: історико-ретроспективний аспект PDF
Альона Миколаївна Діденко
Формування термінологічної компетентності майбутніх фахівців з політології PDF
Тетяна Альбертівна Денищич