ОСОБЛИВОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ У ПРОЦЕСІ ВИВЧЕННЯ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ

А. А. Гресь, В. Г. Фатєєва

Анотація


Стаття присвячена актуальній темі використання новітніх інформаційних технологій. Активне застосування ІКТ є засобом реалізації комунікативно орієнтованого методу нав-чання іноземній мові. У статті наведені приклади впровадження мультимедійних засобів у процесі проведення практичних занять і позааудіторних заходів. В статті розглянуті перспективи їх подальшого впровадження

Ключові слова


інформаційні та комунікаційні технології; мультимедійні засоби; новітні технології; інтернет ресурси; комп’ютерні програми

Повний текст:

PDF

Посилання


Андреев А. А. Компьютерные и телекоммуникационные технологии в сфере образования / A. A. Андреев // Информационные технологии. – 2001. – 169 c.

Бібліотека і доступність інформації у сучасному світі: електронні ресурси в науці, культурі та освіті [Електронний ресурс] : (підсумки 10-ї Міжнар. конф. «Крим – 2003») / А. Г. Бровкін, Л. Й. Костенко, І. А. Павлуша, А. О. Чек-марьов // Бібліотечний вісник – 2003. – № 4. – С. 43. http://nbuv.gov.ua/articles/2003/03klinko.htm. – Назва з екрану.

Иванцова Н. В. Информационные и коммуникационные технологии в образовании [Электронный ресурс] – Режим доступу : http://dpk-ikt.ucoz.ru/index/oglavlenie/0-29. – Загл. с экран.

Andreev, A. A. Kompjuternye i telekomukatsyonnye tekhnologii v sfere obrazovaniya [Computer and telecommunication technologies in the field of education] Andreev A. A. Informatsyonnye tekhnologii [Information technologies]. – 2001. – 169 p.

Ivantsova, N. V. Informatsyonnye i komunikatsyonnye tekhnologii v obrazovanii [Information and communication technologies in education]. – Available at: http://dpk-ikt.ucoz.ru/index/oglavlenie/0-29 (Accessed 23 April 2014).

Brovkin A. H, Chekmarov A. O, Kostenko L. Y., Pavlusha I. A. Biblioteka i dostupnist informatsii u suchasnomu sviti: elektronni resursy v nautsi, kulturi ta osvity (Library and availability of the information in the modern world: electronic resources in the science, culture and education). Bibliotechnyi Visnyk – Library Bulletin, 2003, no. 4. – P. 43. – Available at : http://nbuv.gov.ua/articles/2003/03klinko.htm. (Accessed 20 May 2014).