МЕТОДИЧНІ ПІДХОДИ ЩОДО ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ З ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ

К. О. Кірей

Анотація


З метою підвищення конкурентоспроможності майбутніх фахівців перед системою освіти постає завдання передати не тільки необхідні знання, а й сприяти набуттю певного досвіду. Якщо звернутися до роботодавців, то окрім того, що має знати та вміти майбутній фахівець з інформаційних технологій (ІТ) можна також почути нарікання та вказівки на недоліки під-готовки фахівців, що виявляється в «типових помилках» молодих або недостатньо досвід-чених фахівців. А отже робота над усуненням «типових помилок» набуває все більшої актуальності. У статті окреслені найпоширеніші помилки молодих або недостатньо досвід-чених ІТ-фахівців у процесі здійснення ними професійної діяльності. Всі зазначені помилки пов’язані, перш за все, з відсутністю у майбутнього ІТ-фахівця досвіду роботи. Запропоновані методичні прийоми ґрунтуються на моделюванні задач, що виникають на підприємствах: пошук та впровадження нових методів та засобів ІТ, робота з користувачами інформаційних систем. Отже, якщо у процесі навчання звертати увагу студентів на зазначені помилки, то можна підвищити інтерес з боку студентів до навчального матеріалу та передати практичний досвід здійснення майбутньої професійної діяльності

Ключові слова


професійні знання; майбутні фахівці з інформаційних технологій; типові помилки; інформаційні технології; програмні засоби

Повний текст:

PDF

Посилання


Галузевий стандарт вищої освіти України з напряму підготовки 6.050101 «Комп’ютерні науки» : Збірник нормативних документів вищої освіти / К. : Видавнича група ВНУ, 2011. – 85 с.

Уайс М. А. Организация структур данных и решение задач на С++ / М. А. Уайс; пер. с англ. – М. : ЭКОНОМ Паблишерз, 2008. – 896 с.

Таненбаум Э. Архитектура компьютера / Э. Таненбаум, Т. Остин; пер. с англ. Е. Матвеев. – СПб. : Питер, 2013. – 816 с.

Таненбаум Э. Современные операционные системы / Э. Таненбаум, Х. Бос ; пер. с англ. Н. Вильчинский, А. Леон-тьева, М. Малышева. – СПб. : Питер, 2015. – 1120 с.

Прата С. Язык программирования C++. Лекции и упражнения / С. Прата ; пер. с англ. Ю. Корниенко, А. Моргунова. – М. : Вильямс, 2012. – 1248 с.

Шилдт Г. С++ Базовый курс / Г. Шилдт; пер. с англ. – М. : Вильямс, 2016. – 624 с.

Шилдт Г. Java 8. Полное руководство / Г. Шилдт; пер. с англ. – М. : Вильямс, 2015. – 1376 с.

Таненбаум Э. Компьютерные сети / Э. Таненбаум, Д. Уэзеролл ; пер. с англ. А. Гребеньков. – СПб. : Питер, 2012. – 960 c.