ВИКОРИСТАННЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ ДЛЯ ПРОФЕСІЙНОГО РОЗВИТКУ СТУДЕНТІВ-НЕФІЛОЛОГІВ

О. О. Козакевич

Анотація


Стаття присвячена питанню використання інформаційних технологій у процесі
навчання англійської мови студентів нефілологічних спеціальностей. Автор розкриває сутність та важливість інформаційних технологій та демонструє їх застосування на практиці


Ключові слова


інформація; інформаційні технології; інтернет-ресурси; комп’ютеризація; комп’ютерні технології

Повний текст:

PDF

Посилання


Алтуф’єва А. А. Деякі основні проблеми створення загальної мови спілкування в системі Інтернет [Електронний ресурс] /

А. А. Алтуф’єва. – Режим доступу : http://linguact.hyperlink.ru/articles/altufjeva.html.

Вильямс Р. Маклин К. Компьютеры в школе. Пер с англ. / Под ред. В. В. Рубцова. – М. : Прогресс, 1988. – 336 с.

Владимирова Л. П. Нові інформаційні технології в навчанні іноземним мовам [Електронний ресурс] / Л. П. Владимирова. –

Режим доступу : http://virtlab.ioso.ru/method.htm.

Глушков В. М. Основы безбумажной информатики / В. М. Глушков. – М. : Наука, 1987. – 552 с.

Карамышева Т. В. Интернет как средство обучения иноязычной письменной речи [Електронний ресурс] / Т. В. Карамышева. –

Режим доступу : http://linguact.hyperlink.ru/articles/karamysheva.html.

Концепція Державної програми розвитку освіти на 2006-2010 роки // Вища школа. – 2006. – № 3. – С. 114–119.

Машбиц Е. И. Психолого-педагогические проблемы компьютеризации обучения / Е. И. Машбиц. – М. : Педагогика, 1988. – 192 с.

Мацьоха О. М. Інтернет-ресурси загальноосвітніх закладів / О. М. Мацьоха // Комп’ютер у школі та сім’ї. – 2003. – № 3. –

С. 37–39.

Освітні технології : [навч.-метод. посіб.] / О. М. Пєхота, А. З. Кіктенко, О. М. Любарська та ін. ; [за ред. О. М. Пєхоти]. – К. :

АСК, 2004. – 256 с.

Перехід до інформаційного суспільства [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://osvita.ua/vnz/reports/econom_pidpr/9175.

Полат Е. С. «Інтернет на уроках іноземної мови» / Е. С. Полат // «Іноземні мови в школі». – 2001. – № 2.

INSET training materials for teachers of Modern Foreign Languages, Basic ICT training tasks & Multimedia training tasks by Graham

Davies [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.camsoftpartners.co.uk/lspinset.htm Updated 4 April 2006.

Internet Options in the Classroom by Lewis Johnson [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.clta.net/lessons/class.html.

The Internet and the Language Classroom – a practical guide for teachers by Gavin Dudeney // Cambridge University Press. – 2000.