Використання інформаційних технологій як інноваційний вектор розвитку дидактики вищої школи

Г. Б. Захарова

Анотація


У статті розглянуто основні напрямки розробки проблеми використання інформаційних технологій у сучасній вищий школі. Визначено основні функції мережі Інтернет у системі освіти та її роль у навчально-виховному процесі.

Ключові слова


інформаційні технології; Інтернет-технологія; мультимедійна технологія; електронний підручник

Повний текст:

PDF

Посилання


Захарова И. Г. Информационные технологии в образовании : учебное пособие для вузов / Ирина Гелиевна Захарова. – М. : Издательский центр «Академия», 2003. – 192 с.

Педагогіка : навчальний посібник / [В. М. Галузяк, М. І. Сметанський, В. І. Шахов]. – [2-е вид., випр. і доп.]. – Вінниця : «Книга-Вега», 2003. – 416 с.

Кужель О. М. Використання персонального комп’ютера у вивченні іноземних мов / О. М. Кужель, Т. І. Коваль // Нові інформаційні технології навчання в навчальних закладах України : [науково-методичний збірник]. – Вип. 8. Педагогіка / Редкол. :1.1. Мархель (гол. ред.). та ін. – Одеса : Друк, 2001. – 242 с.

Жичкина А. Е. О возможностях психологических исследований в сети Интернет // Психологический журнал. – 2000. – № 2. – Т. 21. – С. 75–78.

Муковіз О. П. Формування вмінь самостійної пізнавальної діяльності у студентів педагогічних ВНЗ засобами інформаційних технологій : [монографія] / Олексій Павлович Муковіз. – Умань : ПП Жовтий О. О., 2010. – 180 с.