ДОСЛІДНИЦЬКО-ПРОЕКТНА ДІЯЛЬНІСТЬ ЯК НЕВІДʼЄМНА ЧАСТИНА ПІДВИЩЕННЯ ПРОФЕСІЙНОГО РІВНЯ СТУДЕНТІВ

Ілона Василівна Красніцька

Анотація


У статті здійснено аналіз робіт науковців з метою визначення поняття «дослідницько-проектна діяльність студентів». Автором визначено головні компоненти, характерні аспекти та змістовне наповнення дослідницько-проектної діяльності студентів. Спираючись на дослідження науковців визначено, що дослідницько-проектна діяльність студентів є невідʼємною частиною підвищення професійного рівня спеціаліста, вдосконалення його навичок та особистісних якостей.

Ключові слова


проектна діяльність; професійна освіта; дослідницька діяльність; планування

Повний текст:

PDF (English)

Посилання


Бордовская Н. В. Современные образовательные технологии / Н. В. Бордовская, Л. А. Даринская, С. М. Костромина. – М. : «Кнорус», 2011. – 452 с.

Горовая В. И. Педагогические условия подготовки студентов к инновационной профессиональной деятельности / В. И. Горовая, Н. Ф. Петрова // Современные наукоемкие технологии. – 2009. – № 12 – С. 36–38.

Каирова И. А. Педагогическая энциклопедия // И. А Каирова, Ф. Н. Петрова. – М. : «Советская энциклопедия», Т. 2., 1965 – 180 c.

Осипова С. И. Теоретическое обоснование построения и реализация модели образования, способствующей становлению субъектной позиции учащихся: дис. … док. пед. наук. : 13.00.01 / С. И. Осипова ; Гос. унив. цветных металлов и золота. – Красноярск, 2001. – 348 с.

Полат Є. С. Сучасні педагогічні та інформаційні технології у системі освіти: навч. посібник для студ. ВНЗ // Є. С. Полат, М. Ю. Бухаркіна. – М. : Академія, 2-е видав., 2008 – 257 с.

Савенков А. І. Дослідницьке навчання та проектування у сучасній освіті / А. І. Савенков. – К. : Дослідницька робота учнів, 2004, № 1. – 110 с.