ЗБАГАЧЕННЯ ЗМІСТУ ПРОФЕСІЙНО-ПРАКТИЧНОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ СОЦІАЛЬНИХ ПРАЦІВНИКІВ ПОЛОЖЕННЯМИ ПРЕВЕНТИВНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Світлана Юріївна Сургова

Анотація


Статтю присвячено вивченню проблеми підготовки майбутніх соціальних працівників через превентивний компонент змісту професійних дисциплін. Проведено аналіз теорії й практики професійної підготовки соціальних працівників, особливостей превентивної діяльності майбутніх фахівців. У процесі дослідження визначено мету підготовки і становлення особистості студента як суб’єкта професійної соціально-педагогічної діяльності, якій усвідомлює та приймає превентивну місію у роботі з різними групами клієнтів. Модернізовано зміст підготовки відповідно до визначеної мети.

Ключові слова


превентивна діяльність; готовність до превентивної діяльності; превентивна педагогіка; зміст освіти; положення і пріоритетні напрями превентивної діяльності

Повний текст:

PDF

Посилання


Безпалько О. В. Роль спеціалізації у професійній підготовці майбутнього соціального педагога / О. В. Безпалько // Підготовка соціальних педагогів та соціальних працівників в Україні в контексті Болонського процесу : матеріали міжнар. наук.-практ. конф., 13–14 груд. 2007 р. / І. М. Зварич (ред. кол.). – Чернівці, 2007. – С. 19–21.

Капська А. Й. Ефективність багаторівневої системи професійної підготовки працівників соціально-педагогічної сфери / А. Й. Капська // Соціальна робота в Україні: теорія i практика. – 2002. – № 1. – С. 45–52.

Кондрашова Л. В. Превентивная педагогика : [учеб. пособие] / Лидия Валентиновна Кондрашова. – К. : Вища школа, 2005. – 231 с.

Міщик Л. І. Соціальна педагогіка : [навч. посіб.] / Людмила Іванівна Міщик. – К. : ІЗМН, 1997. – 138, [1] с.

Оржеховська В. М. Превентивна педагогіка : Наук.-метод. посібник / В. М. Оржеховська, О. І. Пилипенко; АПУ, Інститут проблем виховання. – Ізмаїл : СМИЛ, 2006. – 283 с.

Пилипенко О. І. Превентивна освіта в інтеграції класичних педагогічних підходів / О. І. Пилипенко // Науково-теоретичний та інформаційний журнал АПН України. – К. : Педагогічна преса, 2004. – № 1 (42). – 75 с.

Поліщук В. А. Соціальна освіта в Україні: проблеми становлення i розвитку / В. А. Поліщук // Практична психологія та соціальна робота. – 2003. – № 6. – С. 1.

Харченко С. Я. Дидактические основы подготовки студентов к социально-педагогической деятельности / С. Я. Харченко ; Луганский гос. пед. ун-т им. Т. Г. Шевченко. – Луганск : Альма-Матер, 1999. – 138 с.