ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ УМІНЬ ЦІЛЕПОКЛАДАННЯ У ДІТЕЙ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ

Н. М. Борисенко, І. В. Гриценко

Анотація


Рівень розвитку людини і суспільства, їх конкурентоспроможність залежать від рівня розвитку освіти. Майбутні результати освіти зумовлені цілями, поставленими організаторами освітнього процесу. В цьому контексті особливої уваги потребує категорія цілепокладання, що означає процес постановки цілей. У статті розглядаються особливості розвитку умінь цілепокладання у дошкільників як основи конкурентоспроможності особистості.

Ключові слова


дошкільники; педагог; конкурентоспроможність особистості; цілепокладання; ціль; засоби; успіх

Повний текст:

PDF

Посилання


Белкин А. С. Ситуация успеха : Как еѐ создать : [кн. для учителя] / А. С. Белкин. – М. : Просвещение, 1991. – 176 с. – (Мастерство учителя : идеи, советы, предложения).

Гриньова М. В. Саморегуляція / Саморегуляція навчальної діяльності школяра [Текст] : Теоретико-методичний аспект / Марина Вікторівна Гриньова. – Полтава : АСМІ, 2006. – 264 с.

Кузьменко В. У. Розвиток індивідуальності дитини 3-7 років : [монографія] / В. У. Кузьменко. – К. : НПУ імені М. П. Драгоманова, 2005. – 354 с.

Маркова А. К. Психология труда учителя [Текст] / А. К. Маркова. – М.: Просвещение, 1993. – 192 с.

Сухомлинский В. А. Сердце отдаю детям / В. А. Сухомлинский. – Изд. 5-е. – Киев : Радянська школа, 1974. – 288 с.

Чернобровкін В. М. Цілепокладання у педагогічній діяльності // Актуальні проблеми психології: Психологічна теорія і технологія навчання / За ред. С. Д. Максименка, М. Л. Смульсон. – К. : Міленіум, 2006. – Т. 8. – Вип. 2. – С. 57–69.