КУЛЬТУРА БЕЗПЕКИ ЯК НЕВІД’ЄМНИЙ АТРИБУТ ІСНУВАННЯ СОЦІУМУ

Н. В. Кулалаєва

Анотація


У статті показано, що основною метою і  внутрішньою  потребою  людини  і суспільства сьогодні є формування культури безпеки та виховання особистості безпечного типу, здатної до активної комунікації в ході загального виживання. При цьому, пріоритетним напрямком є збереження навколишнього середовища. Відзначено, що в сучасних умовах безпеки на рівнях особистості та суспільства не може бути забезпечено без постійно підтримуваної глобальної складової. Наведено основні принципи, реалізація яких дозволить забезпечити подальший розвиток культури безпечної життєдіяльності людини і соціуму в цілому.

Ключові слова


атрибут; культура безпеки; комунікація; загальне виживання; глобальна складова; соціум

Повний текст:

PDF

Посилання


Офіційний інформаційний сервер Українського науково-дослідного інституту цивільного захисту [Електронний ресурс]. ‒ Режим доступу : undicz.mns.gov.ua/.

Урядовий портал: МВС України [Електронний ресурс]. ‒ Режим доступу : kmu.gov.ua/control/uk/.../article?art.

Фонд соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України [Електронний ресурс]. ‒ Режим доступу : social.org.ua/activity/profilactika.

Сапронов В. В. Идеи к общей теории безопасности [Електронний ресурс] / В. В.Сапронов // ОБЖ. Основы безопасности жизнедеятельности. – 2007. – №№ 1, 2, 3. – Режим доступу : обж.рф/data/documents/sapronov_teoriya.pdf .

Коженевский Л. Ф. Секюритология как научная дисципліна [Текст] / Л. Ф. Коженевский. – Київ –

Дніпропетровськ : Будiвництво, Матерiалознавство, Машинобудування. Міжнародна Академія безпеки життєдіяльності. «Основа», – 2007. – С. 401–412.

Follow-up to paragraph 143 on human security of the 2005 World Summit Outcome. A/66/L.55/Rev.1.

Михайлюк В. О. Цивільний захист: Соціальна, техногенна і природна безпека [Текст] / В. О. Михайлюк. – Миколаїв : НУК, 2005. – Ч. 1. – 168 с.

Сорокина Л. В. Основные принципы воспитания культуры безопасности жизнедеятельности у студентов высших учебных заведений технического профиля [Текст] / Л. В. Сорокина // Известия Самарского научного центра Российской академии наук. – Т. 12. – № 1(9), 2010. – С. 2341–2344.

Хантингтон С. Столкновение цивилизаций [Текст] / С. Хантингтон. – Пер. с англ. – М. : ACT, 2005. – 603 с.

Давыдов В. В. Культура // Российская педагогическая энциклопедия. В 2 т. / Гл. ред. В. В. Давыдов. – М. : Большая российская энциклопедия, 1993. – Т. 1. – С. 486–487.

Кулалаєва Н. В. Культура безпеки людства : [монографія] [Текст] / Н. В. Кулалаєва, В. О. Михайлюк. – Миколаїв. Вид-во ДМ Репрографія. – 2011. – 371 с.

Мошкин В. Н. Методы, закономерности и принципы воспитания культури личной безопасности [Текст] // ОБЖ. – 2001. – № 2. – С. 14–20.

Кулалаєва Н. В. Виховна складова педагогіки безпеки : [монографія] [Текст] / Н. В. Кулалаєва, В. О. Михайлюк, О. А. Мармазинський. – Миколаїв : НУК, 2013. –354 с.

Гумилев Л. H. Этногенез и биосфера Земли [Текст] / Л. H. Гумилев. – Москва, 1990. – 528 с.