ФОРМУВАННЯ МОВЛЕННЄВОЇ КОМПЕТЕНЦІЇ В ПИСЬМІ СТУДЕНТІВ СПЕЦІАЛЬНОСТІ «НІМЕЦЬКА ФІЛОЛОГІЯ»

Ольга Володимирівна Кіршова

Анотація


У статті визначено провідні фактори, що впливають на формування мовленнєвої компетенції в письмі студентів спеціальності «Німецька філологія». Досліджено етапи  і цілі формування цієї компетенції. Описано систему вправ для розвитку техніки письма і систему вправ для розвитку вмінь письма як виду мовленнєвої діяльності.

Ключові слова


студенти; мовленнєва компетенція; техніка письма; вміння письма

Повний текст:

PDF

Посилання


Литвин С. В. Навчання учнів старшої загальноосвітньої школи писемного спілкування англійською мовою: дис. … канд. пед. наук: 13.00.02 / Світлана Володимирівна Литвин. – К., 2002. – 291 с.

Скляренко Н. К. Сучасні вимоги до вправ для формування іншомовних мовленнєвих навичок і вмінь / Н. К. Скляренко // Іноземні мови. – 1999. – № 3. – С. 3–7.

Скляренко Н. К. Типологія вправ в інтенсивному навчанні іноземних мов / Н. К. Скляренко // Гуманістичні аспекти лінгвістичних досліджень і методи викладання іноз. мов. – К. : КДПІІМ, 1992. – С. 9–14.

Тарнопольский О. Б. Обучение творческому письму на английском языке на младших курсах языкового вуза / О. Б. Тарнопольський // Нова філологія. – Запоріжжя : ЗДУ. – 2001. – № 2(11). – С. 33-45.

Curriculum für den sprachpraktischen Deutschunterricht an pädagogischen Fakultäten der Universitäten und pädagogischen Hochschulen. – K. : Ленвіт, 2004. – 256 с. (німецькою мовою)

Harmer J. The practice of English language teaching (3 d ed.). – Harlow, Essex : Longman, 2001. – 371 p.

O’Neill R. American kernel lessons: advanced. Student’s book / R. O’Neill, E. T. Cornelius, G. N. Washburn. – New York, NY : Longman Inc., 1981. – 142 p.

Storozhuk S. Computer-aided teaching of business correspondence in English in Ukraine / S. Storozhuk // Business Issues. – 2004. – Issue 2. – P. 14–17.

Tarnopolsky O. Promoting EFL literacy via promoting motivation: A case for writing skills development / O. Tarnopolsky // TESL Reporter. – 2004. – Vol. 37(1). – P. 8–16.