ФУНДАМЕНТАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ТЕОРІЇ ЧИСЕЛ І ЗАДАЧІ ШКІЛЬНОЇ МАТЕМАТИКИ

О. В. Майборода, Алла Іванівна Воробйова, В. А. Майборода

Анотація


У статті розглядається система формування дослідницьких компетентностей та розвиток математичних здібностей учнів-слухачів Малої академії наук. З урахуванням вікових психологічних особливостей учнів, надається практичне застосування методики розвитку інноваційного потенціалу майбутніх науковців.

Ключові слова


математичні турніри; Мала академія наук; числа Ферма; проблема Варінга; двійкова система числення; тернарна квадратична форма

Повний текст:

PDF

Посилання


Виноградов И. М. Основы теории чисел. [Текст] / И. М. Виноградов. – Издание шестое, переработанное и дополненное. М.-Л., Гостехиздат, 1952. – 180 с.

Воробйова А. І. Матеріали математичних турнірів як джерело задач дослідницького характеру для роботи в системі МАН. Наукові праці: Науково-методичний журнал. Вип. 176. Т. 188. Педагогіка / А. І. Воробйова, В. А. Майборода, О. В. Майборода. – Миколаїв, 2012. – С. 55–58.

Завало С. Т., Костарчук В. Н., Хацет Б. И. Алгебра и теория чисел [Текст] / С. Т. Завало, В. Н. Костарчук, Б. И. Хацет / Ч. 1., – К. : «Вища школа», 1980. – 398 c.

Лейбниц Г. В. Письма и эссе о китайской философии и двоичной системе исчесления / Г. В. Лейбниц. – М., 2005. – 404 с.

Ожигова Е. П.Что такое теория чисел [Tекст] / Е. П. Ожигова. – М. : Знание, 1970. – 94 с.

Пойа Д. Математика и правдоподобные рассуждения [Текст] / Д. Пойа ; пер. с англ. И. А. Вайнштейна. – Изд. 2-е испр. – М. : Наука, 1975. – 463 с.

Серпинский В. Сто простых, но одновременно и трудных вопросов арифметики / В. Серпинский. – М., Учпедгиз, 1961. – 76 c.

Тригг Ч. Задачи с изюминкой [Текст] / Ч. Тригг ; пер. с англ. Ю. Н. Сударева. – М. : Мир, 1975. – 302 с.

Wooley T. D. Large improvements in Waring’s problem // Ann. of Math. 135 (1992), 131–164.

Завдання для відбірних етапів XVII Всеукраїнського турніру юних математиків імені професора М. Й. Ядренка.[Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://ukrtym.blogspot.com/.

Линник Ю. В. Простые числа и степени двойки, Тр. МИ-АН СССР, 1951, том 38, 152–169; http://1matematiki.ru/yurij-vladimirovich-linnik/