ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ АКАДЕМІЧНОЇ МОБІЛЬНОСТІ ВИКЛАДАЧІВ ЯК ІНДЕКС ЯКОСТІ ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВТИ

Наталя Павлівна Бабкова-Пилипенко

Анотація


На основі досліджень науковців  автор  уточнює  поняття  «академічна  мобільність  викладача».  У статті розглядаються особливості академічної мобільності викладачів університету. Академічна мобільність професорсько-викладатського складу університету визначається як один із показників якості професійної освіти.

Ключові слова


академічна мобільність; професійне навчання; якість; професійна компетентність; показник

Повний текст:

PDF (English)

Посилання


Богачевська І. Академічна мобільність як фактор інтеграції України у світовий науково-освітній простір / І. Богачевська, С. Здіорчук [Електроний ресурс]. – Режим доступу : http://www.niss.gov.ua/articles/1421/.

Закон України «Про вищу освіту» 2014, № 37-38, ст.2004 [Електроний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1556-18

The Bologna Process 2020 – The European Higher Education Area in the new decade [Electronic resource]. – Mode of access : http://europa.eu/rapid/press-release_IP-09-675_en.htm.

Academic Capacity Development Program, International Higher Education Support Program [Electronic resource]. – Mode of access : http://www.opensociety foundations.org.

Santiago P. Tertiary Education for the Knowledge Society: Vol. 2 / P. Santiago, K. Tremblay, E. Basri, E. Arnal. – Paris : OECD, 2008. – P. 243.