ФОРМИ ТА МЕТОДИ СОЦІАЛЬНО- ПЕДАГОГІЧНОЇ ПІДТРИМКИ ВИХОВАНЦІВ ДИТЯЧИХ БУДИНКІВ СІМЕЙНОГО ТИПУ ПІД ЧАС ЇХНЬОЇ ПІДГОТОВКИ ДО САМОСТІЙНОГО ЖИТТЯ

Т. В. Лоза

Анотація


На основі аналізу науково-методичного  забезпечення  соціально-педагогічної  підтримки дітей-сиріт та проведеного емпіричного дослідження щодо результативності їх підтримки в умовах дитячих будинків сімейного типу обґрунтовано  ключові  напрями та особливості форм та методів їх цілеспрямованої підготовки до самостійного життя. Здійснено змістовну характеристику основних напрямів такої соціально-педагогічної підтримки, що спрямовані на формування готовності вихованців до сімейного життя, становлення їх соціальної компетентності та професійної готовності.

Ключові слова


діти-сироти; дитячий будинок сімейного типу; готовність до сімейного життя; соціальна компетентність; професійна готовність

Повний текст:

PDF

Посилання


Аристотель. Метафизика / Аристотель // Сочинения в 4 т. – М. : Мысль, 1983, – Т. 1. – С. 184.

Капська А. Й. Актуальні проблеми соціально-педагогічної роботи / А. Й. Капська, О. В. Безпалько, Р. Х. Вайнола. – К., 2002. – С. 435.

Соціальна педагогіка : мала енциклопедія / за заг. ред. І. Д. Звєрєвої. – К. : Центр учбової літератури, 2008. – С. 319.

Соціальна педагогіка : [підручник] / за ред. А. Й. Капської. – К. : Центр навчальної літератури, 2006. – 468 с.

Соціолого-педагогічний словник / за ред. В. В. Радула. – К. : «Екс Об», 2004. – 304 с.

Філософський словник соціальних термінів / [під заг. ред. проф. В. П. Андрущенка]. – [3-тє вид., допов.]. – Х. : «Р.И.Ф.», 2005. – 672 с.

Харченко Л. Г. Соціально-педагогічні умови формування сучасних гендерних стереотипів у процесі соціалізації жіночої молоді : дис. ... канд. пед. наук : 13.00.05 / Харченко Людмила Георгіївна. − Луганськ, 2006. − 204 с.