ЗНАЧЕННЯ ІНФОРМАЦІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ В ПРОФЕСІЙНОМУ САМОРОЗВИТКУ МАЙБУТНЬОГО ФАХІВЦЯ З СОЦІАЛЬНОЇ РОБОТИ

Тетяна Богданівна Костєва

Анотація


У статті розкрито необхідність формування та розвитку інформаційної компетентності майбутніх фахівців із соціальної роботи, що обґрунтовується стрімким сучасним інформаційним зростанням та актуальністю підготовки соціальних працівників як осередку контролювання соціально-психологічного  стабільного  життя незахищених верств населення.

Ключові слова


вразливі категорії населення; інформаційна компетентність; конкурентоспроможний фахівець; соціальна робота; університет

Повний текст:

PDF

Посилання


Болюбаш Н. М. Формування професійної компетентності майбутніх економістів засобами мережевих технологій : дис. кандидата пед. наук : 13.00.04. «Теорія і методика професійної освіти» / Болюбаш Надія Миколаївна. – Ялта, 2011. – 290 с.

Васюта О. І. Професійне становлення фахівця із соціальної роботи / О. І. Васюта // Вісник Чернігівського національного педагогічного університету імені Т. Г. Шевченка. – Чернігів. – 2010. – С. 122–125. (Серія «Педагогічні науки»)

Диагностика мотиваторов социально-психологической активности личности / Н. П. Фетискин, В. В. Козлов, Г. М. Манулов // Социально-психологическая диагностика развития личности и малых групп. – М. : Изд-во Института психотерапии, 2002. – 490 с.

Методика для диагностики учебной мотивации студентов (А. А. Реан и В. Я. Якунин, модификация Н. Ц. Бадмаевой) / Н. Ц. Бадмаева // Влияние мотивационного фактора на развитие умственных способностей : [монография]. – Улан-Удэ, 2004. – С. 151–154.

Садыкова О. И. Педагогические условия развития познавательной самостоятельности студентов технического вуза : дис.кандидата пед. наук : 13.00.01 «Общая педагогика» / Садыкова Оксана Ильисовна. – Тула, 2003. – 194 с.

Структура интересов : Методика Хенинга [Електронний ресурс] // Тренинг-центр Евгения Дейнеко. – Режим доступу : http://www.razvitie.com.ua/test/tests_pro_3.htm (29.10.2011).

Холл Н. Диагностика «Эмоционального интеллекта» / Н. Холл // Социально-психологическая диагностика развития личности и малых групп. – М. : Изд-во Института психотерапии, 2002. – 490 с.