ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ РЯДОВОГО ПЛАВСКЛАДУ МОРСЬКИХ СУДЕН: ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ

Л. Д. Герганов

Анотація


Проаналізовано сучасний стан професійного навчання робітників морського профілю на виробництві в умовах нових вимог до підготовки фахівців морської галузі, які закладені у Міжнародній Конвенції «Про підготовку і дипломування моряків і несення вахти 1978 року» (з манільськими поправками) та реформуванням системи професійного навчання кадрів на виробництві, яка розглядається нині як відокремлена частина загальної системи неперервної професійної освіти в єдиному європейському просторі. Розглянуто комплекс питань, пов’язаних з функціонуванням системи підготовки робітничих кадрів на виробництві в навчально-тренажерних центрах судноплавних компаній на прикладі Навчального  центру  «Українське Дунайське  пароплавство» та  її розвитком,  зумовлену особливостями контингенту тих, хто навчається, а також своєрідністю  завдань. Доведено, що організаційно-педагогічні умови навчального процесу категорії дорослих у морській галузі потребують постійного удосконалення та змін  у  структурі управління, а також нових підходів до методології навчання, підвищення кваліфікації інструкторсько-викладацького складу, який займається професійним навчанням моряків.  З’ясовано,  що  якісна  професійна  освіта і  навчання повинні забезпечити випускникові такий рівень кваліфікації і компетенції, який дасть йому можливість організувати професійну кар’єру, забезпечити доступність до навчання впродовж життя.

Ключові слова


професійне навчання на виробництві; робітник морського профілю; навчально-тренажерний центр; міжнародна Конвенція та Кодекс ПДНВ; професійна компетентність

Повний текст:

PDF

Посилання


Міжнародна Конвенція про підготовку і дипломування моряків та несення вахти 1978 року (консолідований текст з манільськими поправками). – К. : ВПК «Експрес-Поліграф», 2012. – 568 с.

Положення про професійне навчання кадрів на виробництві.

Чекаловец В. Как «образовать» профессионального менеджера? / В. Чекаловец, О. Власенко. – Одесса, Судоходство. – 207. – № 1-2. – С. 6–68.

Андрущенко В. П. Національна доповідь про стан і перспективи розвитку освіти в Україні / [В. П. Андрущенко, І. Д. Бех, М. І. Бурда та ін.] ; за заг. ред. В. Г. Кременя. – [2-ге вид.]. – К. : Пед. думка, 2011. – 304 с. – Бібліогр.: С. 149–167. – (До 20-річчя незалежності України).

Біла книга Національної освіти України / Т. Ф. Алексєєнко, В. М. Аніщенко, Г. О. Балл [та ін.] ; за ред. акад. Кременя // НАПН України. – К. : Інформсистеми, 2010. – С. 188–223.

Концепція освіти дорослих в Україні / укл. Л. Б. Лук’янова. – Ніжин : ПП Лисенко М. М., 2011. – 24 с.

Ничкало Н. Г. Професійне навчання дорослого населення: теоретично-методологічні засади: [монографія] / авт. кол.: Н. Г. Ничкало, В. О. Радкевич, О. І. Щербак, Н. І. Дорошенко, О. В. Василенко, В. Є. Скульська. – Кіровоград : Імекс – ЛТД, 2013. – 264 с.