Формування термінологічної компетентності майбутніх фахівців з політології

Тетяна Альбертівна Денищич

Анотація


У статті визначено поняття термінологічної компетентності як основи фахової підготовки майбутнього фахівця. На основі узагальнення сучасних підходів до комунікативної підготовки студентів висунуто й обґрунтовано основні етапи формування термінологічної компетентності майбутніх фахівців з політології під час опанування дисципліни «Українська мова (за професійним спрямуванням)», запропоновано систему вправ щодо вироблення вмінь і навичок вільного оперування термінологічною лексикою.

Ключові слова


комунікативна компетентність; термінологічна компетентність; професійне мовлення; фахова термінологічна лексика

Повний текст:

PDF

Посилання


Мухарямов Н. М. Политическая лингвистика как научная дисципліна / Н. М. Мухарямов, Л. М. Мухарямова // Политическая наука. – 2002. – № 3. – С. 44–45.

Нагорна Л. Політична мова і мовна політика: діапазон можливостей політичної лінгвістики / Л. Нагорна. – К. : Світогляд, 2005. – 315 с.

Онуфрієнко Г. Науковий стиль української мови : [навч. посіб.] / Г. Онуфрієнко. – К. : Центр навчальної літератури, 2006. – 312 с.

Петрук В. Психологічна і фахова підготовка майбутнього спеціаліста / Віра Петрук // Вища освіта України. – 2002. – № 1. – С. 53–57.

Самаркина И. В. Профессиональная и политическая социализация студентов: критерии эффективности (из опыта работы со студентами-политологами) / И. В. Самаркина // Вестник Российского университета дружбы народов. – Серия : Политология. – 1999. – № 1. – С. 111–127.

Симоненко Т. В. Теорія і практика формування професійної мовнокомунікативної компетенції студентів філологічних факультетів : [монографія] / Т. В. Симоненко. – Черкаси : Вид. Вовчук О. Ю., 2006. – 328 с.