Функції ділового спілкування в професійній діяльності майбутніх соціальних працівників

Юлія Миколаївна Рябова

Анотація


У статті розглянуто функції, особливості та принципи ділового спілкування. Автором розкрито основні функції ділового спілкування, притаманні професійній діяльності майбутніх соціальних працівників.

Ключові слова


ділове спілкування; професійна діяльність; функції спілкування; професійна компетентність; соціальні взаємовідносини

Повний текст:

PDF

Посилання


Андреева И. В. Этика деловых отношений / Андреева И. В. – СПб. : Вектор, 2006. – 160 с. ; Ботавина Р. Н. Этика деловых отношений: [учеб. пособие] / Р. Н. Ботавина. – М. : «Финансы и статистика», 2004. – 208 с.

Бурдейна Л. І. формування моральної культури студентів вищих навчальних закладів торгов.-економ. профілю : автореф. дис. … к. пед. н. / Л. І. Бурдейна. – Тернопіль – 2005. – 20 с.

Етика ділового спілкування : [навч. посібник] / [Т. Б. Гриценко, С. П. Гриценко, Т. Д. Іщенко, Т. Ф. Мельничук, Н. В. Чуприк, Л. П. Анохіна; за редакцією Т. Б. Гриценко, Т. Д. Іщенко, Т. Ф. Мельничук]. – К. : Центр учбової літератури, 2007 – 344 с.

Кайданова Л. Г. Психологія спілкування / Л. Г. Кайданова, Л. В. Пляка. – Харків : НФаУ, 2011. – 132 с.

Кукушкин В. С. Психология делового общения / В. С. Кукушкин. – М. : «МарТ»; Ростов-Н/Д. : Изд. центр «МарТ», 2003. – 368 с.

Олійник О. Ділове спілкування / О. Олійник. – Красноармійськ : КІІ ДонНТУ, 2009. – 380 с.

Орбан-Лембрик Л. Б. Соціальна психологія / Л. Б. Орбан-Лембрик. – Київ : Академвидав, 2003.

Рембач О. О. Формування культури ділового спілкування майбутніх міжнародних аналітиків у вищих навчальних закладах : дис. ... канд. пед. наук. : 13.00.04. / О. О. Рембач. – Вінниця. – 2005. – 369 с.

Тюптя Л. Т. Соціальна робота (теорія і практика) / Л. Т. Тюптя, І. Б. Іванова. – К. : ВМУРОЛ «Україна», 2004. – С. 79–98.

Чмут Т. К. Етика ділового спілкування : [6-те вид., випр. і доп.] / Т. К. Чмут, Г. Л. Чайка. – К. : Знання, 2007. – 230 с.

Hirsh E. D. Cultural Literacy (What Every American needs to Know) / E. D. Hirsh. – Boston, 2008.