Формування професійних компетенцій майбутніх екологів у процесі вивчення дисципліни «Теорія біогеохімічних процесів»

Маргарита Анатоліївна Леонтян

Анотація


Виконано аналіз термінів «компетентність», «компетенція», «професійні компетенції». Розглянуто актуальність проблеми формування професійних компетенцій майбутніх екологів у процесі вивчення дисципліни «Теорія біогеохімічних процесів».

Ключові слова


компетенція; компетентність; професійні компетенції; формування професійних компетенцій

Повний текст:

PDF

Посилання


Борисов П. П. Компетентностно-деяльностный подход и модернизация содержания общего образования / П. П. Борисов // Стандарты и мониторинг в образовании. – 2003. – № 1.

Загальні принципи дидактики і правила щодо їх реалізації [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://psi-help.com.

Закон України «Про вищу освіту» від 25. 12. 2002: Зі змінами внесеними згідно із законом № 380-IV (380-15) // Вища школа. – 2002. – № 6. – С. 75.

Компетентнісний підхід у сучасній освіті : світовий досвід та українські перспективи : Б-ка з освіт. політики / [Під заг. ред. О. В. Овчарук]. – К. : «К.І.С.», 2004. – 112 с.

Комплекс нормативних документів для розроблення складових системи галузевих стандартів вищої освіти : лист Міністерства освіти і науки України від 31 лип. 2008 р. № 1/9-484 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.mon.gov.ua.

Новейший энциклопедический словарь. – М. : «Изд-во АСТ»; «Изд-во Астрель»; OOO «Транзиткнига», 2004. – 1424 с.

Ожегов С. И. Словарь русского языка: 70000 слов / [под ред. Н. Ю. Шведовой]. – [23-е изд., испр.]. – М. : Русский язык, 1990. – 917 с.

Стратегия модернизации содержания общего образования: [материалы для разработки документов по обновлению общего образования] / [под ред. А. А. Пинского]. – М. : ООО «Мир книги», 2001.