Інноваційний підхід до застосування сучасних інформаційних технологій на заняттях з англійської мови в коледжах та технікумах

Олена Вікторівна Олійник

Анотація


Стаття присвячена необхідності та значущості використання новітніх інформаційних технологій у навчальному процесі, зокрема, при вивченні студентами коледжу англійської мови. Увага акцентується на визначенні ролі і місця викладача та технічних засобів у навчанні. На підставі фактичного матеріалу розглядається впровадження нових інформаційних технологій у систему освіти як один із пріоритетних напрямків процесу інформатизації сучасного суспільства.

Ключові слова


навчальний процес; інноваційний підхід; інформатизація освіти; інформаційні технології

Повний текст:

PDF

Посилання


Вильямс Р. Компьютеры в школе / Р. Вильямс, К. Макли. – M., 2008.

Кешман Б. Основи комп’ютерної грамотності / Б. Кешман, А. Новембера, Дж. Стоун; [пер. з англ.]. – М., 2008.

Подопригорова Л. А. Использование Интернета в обучении иностранным языкам// Иностранные языки в школе. – 2009. – № 5. – С. 25–31.

Ситдикова І. Комп’ютер поспішає на допомогу / І. Ситдикова // Іноземні мови в навчальних закладах. – 2004. – № 1. – С. 116–119.

Токменко О. Інформаційні технології у викладанні іноземних мов : сьогодні і крізь віки / О. Токменко // Іноземні мови в навчальних закладах. – 2006. – № 2. – С. 98–100.

Jack Lohman. Defining, developing and assessing global competence in engineers / J. Lohman, H. Rollins, Joseph Hoey // European Journal of Engineering Education. – 2006. – № 31.

Роберт І. В. Сучасні інформаційні технології в освіті : дидактичні проблеми; перспективи використання / І. В. Роберт. – М., 2007.

Федорчук О. С. Використання можливостей мережі Інтернет у діяльності закладів освіти / О. С. Федорчук, Ю. О. Дорошенко // Інформатизація середньої освіти : програмні засоби, технології, досвід, перспективи : [навчально-методичний посібник] / [за ред. В. М. Мадзігона та Ю. О. Дорошенка]. – К. : Педагогічна думка, 2003. – С. 250–272.

Бондар О. А. Інформаційна культура як складова професіоналізму методичного працівника [Електронний ресурс] / О. А. Бондар, О. Є. Кравчина, Л. М. Олефіра // Інформаційні технології і засоби навчання: електронне наукове фахове видання / [гол. ред.: В. Ю. Биков]. – 2008. – Випуск 4(8). – Режим доступу : http://www.nbuv.gov.ua/e-journals/ITZN/em8/content/ 08boapwm.htm.