ВИХОВАННЯ ПОЧУТТЯ РИТМУ В МОЛОДШОМУ ШКІЛЬНОМУ ВІЦІ

М. М. Букач

Анотація


У статті обґрунтована методика виховання почуття ритму у молодшому шкільному віці. У дослідженні були використані теоретичні методи аналізу, синтезу, а також емпіричні методи спостереження та вивчення ефективності різних методичних підходів. Отримані результати вказують на необхідність більш ретельного врахування особливостей розвитку психіки дітей цієї вікової групи, при підборі і впровадженні методичних прийомів музичними педагогами.

Ключові слова


дитина молодшого шкільного віку; почуття ритму; методики виховання почуття ритму у початковій школі

Повний текст:

PDF

Посилання


Балчитис Э. О системе и методах обучения музыке в средних классах общеобразовательных школ Литвы // Музыкальное воспитание в СССр. – М. : Советский композитор, 1978. – С. 248–257.

Леви В. Вопросы психологи музики // Советская музика, 1966, №8.

Особенности психологических состояний младших щкольников в учебной деятельности // Вопросы психологии. – 1998. – № 4. – С. 42–53.

Смаглій Г. А., Маловик Л. В. Основи теорії музики: Підручник для навчальних закладів освіти, культури і мистецтва. – 2-ге вид. – Х. :Факт, 2001. – 384 с.

Теплов Б. М. Избранные труды. – М. : Педагогика, 1985. – Т. 1. – 329 с.

Холопова В. Музыкальный ритм. – М. : Музика, 1980. – 70 с. 7. Фробезе 3. Искусство эвритмии в лекциях и высказываниях Р. Штайнера: Пер. с нем. – М. : Парсифаль, 1996. – 208 с.