ПРАКТИЧНИЙ ДОСВІД ЗДІЙСНЕННЯ СОЦІАЛЬНОГО СУПРОВОДУ СІМЕЙ, ЯКІ ОПИНИЛИСЯ У СКЛАДНИХ ЖИТТЄВИХ СИТУАЦІЯХ

Т. Б. Костєва

Анотація


У статті аналізується сучасна практика соціального супроводу, розкриваються ряд принципів, методик та технологій (сімейна терапія, сімейна психопрофілактика, генограма, сімейне консультування). Охарактеризовується комплекс спеціалізованих послуг при здійсненні соціального супроводу сімей, які опинилися у складних життєвих ситуаціях – інформаційні, психологічні, соціально-психологічні, соціально-медичні, юридичні, соціально-медичні.

Ключові слова


неблагополучні сім’ї; соціальний супровід; технології соціальної роботи; сім’я, що опинилася в складних життєвих обставинах; соціальний працівник; технології соціальної роботи

Повний текст:

PDF

Посилання


Впровадження програми надання соціальних послуг сім’ям з дітьми раннього та дошкільного віку, які опинилися у складних життєвих обставинах : [Методичні рекомендації]. – К. : «Р.К.Майсетр-принт», 2008. – 196 с.

Иванцова А. О работе с проблемными семьями / А. Иванцова // Прикладная психология. – № 5. – 2000. – С. 6–10.

Комарова Н. М., Пєша І. В. Методичні рекомендації для соціальних працівників, державних службовців щодо розвитку сімейних форм виховання. – К. : Державний інститут проблем сім’ї та молоді, 2006. − 92 с.

Трубавіна І. М. Соціальний супровід неблагополучної сім’ї. Науково-методичні матеріали. – К. : ДЦССМ, 2003. – 86 с.

Технології створення та функціонування прийомних сімей, дитячих будинків сімейного типу. Збірн. метод. мат-лів / [Авт. кол. Г. М. Бевз, А. Й. Капська, Н. М. Комарова та ін.]. Державний ін-т проблем сім’ї та молоді, 2003. – 188 с.

Як організувати своє життя: побутові проблеми (Випускнику школи-інтернату для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування) / І. В. Пєша, Ж. В. Петрочко та ін. – К. : УІСД, 2000. – 87 с.