МЕТОДИЧНІ ПІДХОДИ ЩОДО СТРУКТУРУВАННЯ НАВЧАЛЬНОГО МАТЕРІАЛУ У СИСТЕМІ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ ІТ-ФАХІВЦІВ

К. О. Кірей

Анотація


З метою підвищення конкурентоспроможності майбутніх фахівців перед системою освіти, зокрема, у підготовці ІТ-фахівців постає завдання надати якісну та доступну освіту. За цих умов є потреба у розробці новітніх або вдосконаленні існуючих засобів і форм навчання, за допомогою яких можлива ефективна організація як аудиторного так і самостійного навчання студентів. Одним із шляхів виконання цього завдання є дистанційна форма навчання з використанням засобів інформаційних технологій. У статті на прикладі дисципліни «Структура та організація даних в ЕОМ» висвітленні методичні підходи щодо проектування стратегії здійснення навчального процесу, яку реалізують за допомогою об’єднання відповідних складових навчального програмного засобу системи дистанційного навчання. Методичні прийоми ґрунтуються на специфіці базових етапів навчання та особливостях дисципліни. Запропоноване структурування навчального матеріалу надає можливість у системі дистанційного навчання організувати гнучке навчальне середовище, а також реалізувати різноманітні стратегії навчання, з урахуванням складності навчального матеріалу та рівня знань і здібностей студентів

Ключові слова


професійні знання; майбутні фахівці з інформаційних технологій; дистанційна освіта; інформаційні технології; програмні засоби

Повний текст:

PDF

Посилання


Башмаков А. И. Разработка компьютерных учебников и обучающих систем / А. И. Башмаков, И. А. Башмаков. – М. : Филинъ, 2003.– 616 с.

Павлов О. Стратегія розвитку системи підготовки ІТ фахівців відповідно до потреб ІТ-індустрії / О. Павлов, Т. Ковалюк [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://conference.nuos.edu.ua/catalog//lectureDetail?conferenceId =26128&lectureId=28457.

Прата С. Язык программирования C++. Лекции и упражнения / С. Прата; пер. с англ. Ю. Корниенко, А. Моргунова. – М. : Вильямс, 2012. – 1248 с.

Сергеєва Л. М. Інституції професійно-технічної освіти країн Європейського союзу : [навч. посіб.] / Л. М. Сергеєва. – К. : Арт Економі, 2012. – 120 с.

Таненбаум Э. Архитектура компьютера / Э. Таненбаум, Т. Остин; пер. с англ. Е. Матвеев. – СПб. : Питер, 2013. – 816 с.

Таненбаум Э. Современные операционные системы / Э. Таненбаум, Х. Бос ; пер. с англ. А. Леонтьева, М. Малышева, Н. Вильчинский. – СПб. : Питер, 2015. – 1120 с.

Уайс М. А. Организация структур данных и решение задач на С++ / М. А. Уайс; пер. с англ. – М. : ЭКОНОМ Паблишерз, 2008. – 896 с. 8. Шилдт Г. С++ Базовый курс / Г. Шилдт; пер. с англ. – М. : Вильямс, 2016. – 624 с.